Contactează-ne: +373 22 920 320
Donează

Centrul Medico-Social „Sf.Iuliana”, Taul, Donduseni

Incepând cu 1 aprilie 2013 a început  realizarea proiectului ”Dezvoltarea Serviciilor de Îngrijiri la Domiciliu în regiunea de Nord a Moldovei 2013-2015” Proiectul se realizeaza de către  Caritas Republica Cehia, Asociația Obștească HOMECARE,  Primăria mun.Bălți și Primăria sat.Țaul, Dondușeni, cu suportul financiar al Agenției Cehe pentru Dezvoltare prin programul Republicii Cehe Cooperare pentru Dezvoltare.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității vieții persoanelor dependente de grija altora, prin asigurarea disponibilității și accesului la serviciile profesionale de îngrijire medico-socială din Republica Moldova, în special în regiunea de nord.

Unul din obiectivele specifice  este „Dezvoltarea și instituționalizarea serviciilor profesionale și calitative de îngrijire la domiciliu în regiunea de nord a Republicii Moldova” prin crearea centrului de zi „REBECA” în mun. Balți și centrului de zi ”Sfânta Iuliana” prin intermediul cărora a fost oferita asistență medico-sociala anual pentru 500 de pacienți. Serviciile au fost acordate în mod  gratuit , în baza indicațiilor medicilor de familie și medicilor specialiști. Beneficiarii Centrelor vor fi  persoanele din paturile vulnerabile a societatii.La fel, pe parcursul ultimilor 2 ani a fost acordata instruire  in domeniul dat la peste  300 de persoane (reprezentanți ai Administratiei Publice Locale, Institutiilor Medico-Sanitare Publice,   ONG-urilor partenere,  asistenți sociali, voluntari).

În același timp pentru activităție menite să crească o largă participare și sensibilizare în comunitate, a servit obiectivul specific „Creșterea gradului de conștientizare cu privire la modelul de îngrijire la domiciliu ca o parte integrantă a sistemului de asistență medico-socială „.

Centrul medico-social „REBECA” situat pe adresa mun. Balți, str.Decebal Nr.99A, Blocul B și a Centrul de zi „Sfânta Iuliana” situat pe adresa sat. Țaul, r.Dondușeni, str.Ștefan cel Mare Nr.1 au fost renovate si echipate incepand cu anul 2013. Centrele au fost echipate cu tot echipamentul tehnic și medical necesar desfășurării cu succes a  activităților proiectului. La sfârșitul anului 2015 Centrul „REBECA” a fost transmis în gestiune Primăriei mun.Bălți, iar centrul ”Sfânta Iuliana” Primăriei sat.Țaul în  proprietatea cărei au fost transmise și toate bunurile materiale procurate în perioada de realizare a proiectului, pentru continuarea activităților de îngrijire medico-socială, extrem de necesare comunităților din regiunea de nord a Moldovei.

Distribuie acest articol:

Facebook   Twitter    
2 decembrie 2020