Contactează-ne: +373 22 920 320
Donează

Cerere de oferte: LUCRĂRI DE REPARAȚII AUTO

ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ HOMECARE VĂ  INVITĂ SĂ NE EXPEDIAȚI OFERTA DE PREȚ A COMPANIEI DUMNEAVOASTRĂ PENTRU LUCRĂRI DE REPARAȚIE A AUTOMOBILELOR PE PARCURSUL ANULUI 2022.

nrDenumirea  Unitate de masuraCantitate
1Ulei de motorlitru4
2Filtru de uleibuc1
3Filtru de combustibilbuc1
4Filtru de aerbuc1
5Filtru de cabinăbuc1
6Lichid de Frină  4buc1
7Deservirea tehnicăbuc1
8Înlocuirea uleiului de motorbuc1
9Înlocuirea filtrului de uleibuc1
10Inlocuirea filtrului de combustibilbuc1
11Înlocuirea filtrului de aerbuc1
12Înlocuirea filtrului de cabinăbuc1
13Diagnostic computerizatbuc1
14Pomparea frînelorbuc1

1.OFERTANȚII pot depune o singură ofertă care să includă toate elementele din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate elementele împreună și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.

OFERTA dumneavoastră, în formatul atașat, va fi transmisă prin E-mail  sau   în cutia poștală la adresa:  Republica Moldova, Chişinău, str. Gheorghe Cașu nr.4

Tel: /+373 60204442

E-mail: ao.homecare@gmail.com

3.DATA LIMITĂ pentru primirea ofertelor de către AO Homecare  la adresa menționată este: 

25 ianuarie  2022 ora 16 00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de către AO Homecare  până la data limită menționată pentru depunere.

4. OFERTA dumneavoastră în limba română va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare și trebuie să fie însoțită de:

– copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică;

5.  EVALUAREA ofertelor de preț vor fi efectuate prin intermediul procedurii de procurare stabilite manualul de procurari elaborate de partenerul de implementare Caritas Cehia.

6. OFERTA trebui să fie prezentate în conformitate cu următoarele instrucțiuni.

PREŢUL:  Prețul calculat la cota 0 TVA  si cu TVA indicat în Lei Moldovenești (MDL.

EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele vor fi evaluate prin compararea prețurilor.

7. ACORDAREA CONTRACTULUI: Contractul va fi  acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat

8. VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă pe tot parcursul anului 2022.

9. INFORMAȚII SUPLIMENTARE pot fi obținute de la:

Tamara Adașan – Director Tel. /+373/ 60204442,  tel:  /+373/ 22 920 320

E-mail: ao.homecare@gmail.com

10. OFERTANTUL trebuie să examineze bine cererea de ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin cererea de ofertă poate duce la respingerea ofertei.

În orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, AO Homecare poate modifica cererea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din cererea de ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la AO Homecare.

11. OFERTANTUL va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar AO Homecare nu va fi responsabil pentru aceste costuri, indiferent de rezultatul procesului de selectare a ofertei.

12. AO HOMECARE își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferă, de a anula procesul de selectare a ofertei  și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

13. PLATA: Plata  va fi efectuată în termen de 3 zile lucrătoare după livrarea mărfii solicitate.

14. FACTURARE: Furnizorul va emite factura în baza legislației în vigoare.

Director AO „Homecare”

Tamara Adaşan

Distribuie acest articol:

Facebook   Twitter    
Uncategorized @ro 4 ianuarie 2022