Contactează-ne: +373 22 920 320
Donate

Cerere de ofertă: SERVICII CONSULTANȚĂ

TERMENI DE REFERINŢĂ

Servicii de consultanță  pentru refugiații din Ucraina în cadrul proiectului ”Medical and Social Servicies for Ukrainian Refugees in Moldova – phase II”, finanțat de către HELP- Hilfe zur Selbsthilfe e.V, Germania.

Perioada de implementare: 01 decembrie 2022  – 28 februarie 2023

Data limită pentru transmiterea ofertelor:  20.12.2022

I. Informație generală.

Proiectul “Medical and Social Servicies for Ukrainian Refugees in Moldova-Phase II” realizat de către Asociația Obștească „HOMECARE” (AO ”HOMECARE”), cu suportul financiar al organizației internaționale HELP- Hilfe zur Selbsthilfe e.V, reprezintă  un proiect care va acorda asistență refugiaților din Ucraina pentru a le proteja dreptul la viață, accesul la sănătate și la condiții elementare demne pentru a-și continua viața. Perioada de implementare a proiectului este 01.12.2022 – 28.02.2023.

Principalii beneficiari sunt refugiații din Ucraina, care fie trec, fie rămân în Republica Moldova. Sprijinul include furnizarea de consultații offline sau online pentru refugiați, în domeniile dreptului, psihologiei, referirii către servicii specializate sociale sau medicale, inițierii  de mici afaceri și întreprinderi individuale pentru familiile de refugiați stabilite în Moldova, însoțirii  refugiaților în diverse instituții ale Republicii Moldova, aprovizionarea directă cu produse alimentare, igienice și consumabile medicale.

II. Scopul și obiectivele

Furnizarea de consultații offline sau online pentru refugiați prin intermediul Platformei de Telemedicină AO ”HOMECARE”, în domeniile: 

 1. dreptului,
 2. psihologiei,
 3. referirii către servicii specializate sociale sau medicale,
 4. inițierea de mici afaceri și întreprinderi individuale pentru familiile de refugiați stabilite în Moldova,
 5. însoțirea refugiaților în diverse instituții ale Republicii Moldova.

Obiectivul activităților constă în oferirea consultațiilor individuale și/sau de grup pentru 200 refugiați, cazați în Centrele de plasament temporar, precum și în casele de familii locale din Republica Moldova.

Grupul-țintă: 200 refugiați cazați în Centrele de plasament, precum și în casele de familii locale din raioanele plasării Centrelor medicale și sociale din rețea AO ”HOMECARE”, și anume: “Estera” mun. Chișinău; “Rebeca” mun. Bălți;  ”Maria Magdalena” or. Ștefan Vodă; “Sfântă Iuliana” s-l Țaul r-l Dondușeni; ”Sfântă Theodora” s-l Horăști r-l Fălești;  “Hippocrates” s-l Doroțaia, r-l Dubăsari; ”Sfântă Agata” or. Ocnița; ”Sfântă Anna” or. Vulcănești.

Pentru oferirea consultațiilor sus menționate, AO ”HOMECARE” angajează specialiști conform domeniilor specificate, care vor oferi servicii individuale și de grup pentru a câte 200 refugiați din Ucraina aflați în Republica Moldova.

IMPORTANT:

 1. Un ofertant poate opta doar pentru un domeniu specific activității lui: 
 2. Psiholog – servicii de consultanță psiho-emoțională;  
 3. Jurist – servicii de consultanță în domeniul dreptului;
 4. Specialist în domeniul socio-medical – servicii de referire
 5. Asistent social/psiholog/ medic/jurist/pedagog cu experiență in domeniul medico-sociale pentru însoțirea  refugiaților în diverse instituții ale Republicii Moldova;   
 6. Specialistul în dezvoltarea businessului – servicii de consultanță în inițierea de mici afaceri și întreprinderi individuale pentru familiile de refugiați stabilite în Moldova.
 • Este interzisă depunerea a două oferte concomitent pentru prestarea a diferitor servicii de către una și aceiași persoană. În acest caz AO ”HOMECARE” își rezervă dreptul de a selecta doar o ofertă, care este cea mai eligibilă.
 • AO ”HOMECARE”, la necesitate, va fi responsabil pentru asigurarea transportului în scopul prestării serviciilor.
 • AO ”HOMECARE”, la necesitate, va oferi acces  prestatorilor de servicii la platforma de comunicații  Telemedicină în servicii de îngrijire medico-sociale la domiciliu”, pentru oferirea serviciilor în regim online.

III. Responsabilitățile:

Prestatorii de servicii vor desfășura următoarele activități:

 1. Oferirea serviciilor  pentru refugiați  offline  sau online prin utilizarea platformei ”Telemedicina” pentru 200 refugiați (câte  o singură consultație fiecărui refugiat);
 2. Asigurarea respectării confidențialității într-un mod care permite evaluarea indicatorilor atinși pe proiect;
 3. Elaborarea raportului de activitate (însoțit de poze) conform structurii aprobate de AO ”HOMECARE”.

IV. Termenele de realizare a activității: 26 decembrie 2022 – 28 februarie 2023.

V. Livrabile, termen de executare, plata pentru servicii

Prezentarea Raportului lunar către data de 2 a fiecărei luni a Proiectului. Plata pentru servicii va fi efectuată lunar, în funcție de numărul de refugiați consultați.

VI. Cerințe de calificare

• Studii superioare în domeniul de referință și experiență – minim 2 ani;

• Capacitatea de interacțiune și comunicare eficientă cu beneficiarii și cu membrii echipei de lucru;

• Cunoștințe de operare PC;

• Experiența de lucru cu refugiații/ grupurile subreprezentate care va fi considerat un avantaj;

• Cunoașterea sectorului nonprofit sau experiența de voluntariat va constitui un avantaj;

• Responsabilitate, confidențialitate, punctualitate, creativitate, capacitate de lucru în echipă dar și individual, comunicare eficientă. Conformarea și respectarea Codului deontologic al profesiei deținute;

• Tolerantă și nediscriminare pe criterii de gen, vârstă, etnie, religie, stare socială sau orientarea sexuală a persoanelor.

VII. Modul și termenul de prezentare a dosarului

Dosarul de aplicare trebuie să includă următoarele documente:

1. Oferta tehnică;

2. Oferta financiară.

Oferta tehnică va include:

1. CV-ul actualizat;

2. Scrisoarea de intenție.

Oferta financiară va include date privind suma solicitată în MDL (brut) pentru prestarea serviciilor, fiind anexat și bugetul detaliat (care va conține toate cheltuielile planificate).

Ofertele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

 1. Experiența și expertiza expertului/tei;

2. Oferta financiară.

Oferta tehnică și oferta financiară vor fi transmise la adresă de e-mail: ao.homecare@gmail.com  până la data de  20.12.2022, ora 17.00, indicând următoarea referință „oferirea serviciilor de consultanță … (domeniul ofertat)….

Pentru informații suplimentare scrieți: ao.homecare@gmail.com  

AO ”HOMECARE”  își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare în caz de necesitate.

Ofertele incomplete sau expediate după termenul limită indicat nu vor fi luate în considerare pentru evaluare.

! Doar candidații preselectați vor fi contactați.

Distribuie acest articol:

Facebook   Twitter    
Uncategorized @ro 11 decembrie 2022