Contactează-ne: +373 22 920 320
Donează

CERERE DE OFERTĂ ECHIPAMENT MEDICAL

Asociația Obștească „Homecare”,  respectuos solicită oferte de preț pentru procurarea echipamentului medical   în cadrul  proiectului: Calitatea și accesibilitatea a serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu în Republica Moldova 2019-2022″, realizat de către Caritas Cehia în parteneriat cu Asociația Obștească HOMECARE, Asociația Obștească ProDevelompent, finanțat de către Agenția Ceha pentru Dezvoltare prin Programul”Cooperare Ceha de Dezvoltare”.

Link către documentul cu specificațiile tehnice și criteriile de selecție poate fi vizualizat aici: https://drive.google.com/file/d/1RhNBNSopzH-cxvHgWyKuwRQaob3SBQ0h/view?usp=sharing

Ofertanții pot depune o singură ofertă pentru toate  articolele  din cadrul prezentei cereri.

Oferta în limba română va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare și trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică, documentația tehnică, catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea produsului la specificațiile solicitate.

Termenii și Condițiile de Livrare din prezenta cerere de ofertă sunt parte integrantă a Contractului și necesită a fi completați.

Preţul:  Prețul trebuie sa fie indicat în Lei Moldovenești (MDL) la cota  0% TVA  și cu TVA. Prețul  trebuie să includă prețul pentru transport, și alte costuri locale necesare livrării produselor  la următoarea destinație: Republica Moldova, str. Gheorghe Cașu 4, mun.Chișinău.

  1. Evaluarea şi acordarea contractului: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate în baza  punctelor de mai jos ( documentelor prezentate și a criteriilor de selecție)  după grila de procentaj; 

(suma  cotelor pentru toate criteriile  de selecție  nu va depăși 100%)

Documente solicitate:

1.Oferta prezentată în corespundere cu cererea de ofertă prezentată pe foaie cu antetul organizației;

(a) în cazul în care există o diferență între sumele în cifre și litere, suma în litere va predomina;

(b) în cazul în care există o diferență între rata unitară și suma totală pe linie, care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;

(c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta va fi respinsă;

2. Prezența în anexă la ofertă a:

(a) Prezentarea certificatului de înregistrare;

(b) Prezentarea certificatului  despre lipsa restanțelor față  de bugetul de Stat;

(c) Datelor  generale despre ofertant;

(d) Indicarea termenului de garanție  a dispozitivelor medicale din  oferta de preț;

(e) Indicarea experienței de lucru a Companiei –ofertant;

(f)  Prezentarea  contractului/altor documente care atestă existența  atelierului de deservire tehnică a dispozitivelor medicale;

(g) Prezentarea contractului Companiei –ofertant privind deservirea tehnică a dispozitivelor medicale, cu  minim 2 instituții  medicale;

(h) Prezentarea listei angajaților companiei cu studii speciale de inginer-tehnica medicala;

(i)  Prezentarea  experienței de colaborare  cu  organizații din sectorul neguvernamental; (copia a cel puțin unui contract de cumparare –vinzare a dispozitivelor medicale);  

(j)  Prezentarea dovezilor activității de caritabile a Companiei ( în cazul în care compania dispune de altfel de experiență);

(k) Indicarea  instalării gratuite a dispozitivelor medicale livrate și instruirii gratuite a personalului medical care va utiliza dispozitivele respective.

Un ofertant potențial care necesită clarificări privind cererea de ofertă va contacta în scris AO Homecare  la adresa specificată în paragraful I. AO HOMECARE va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de cinci (5) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor;

În orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, AO Homecare poate modifica cererea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din cererea de ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la AO Homecare.

 Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar AO Homecare nu va fi responsabil pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de selectare;

 AO Homecare își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de selectare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți;

  1. Termen limită: Ofertele se primesc pînă la 7 iunie 2021, ora 16.00 

Pachetul de documente (cu numele și adresa completă a solicitantului) trebuie depus într-un plic sigilat, prin curier privat sau prin livrare (un certificat semnat de primire va fi dat expeditorului)  la adresa: Republica Moldova, Chișinău, str.Gheorghe  Cașu 4 ,Biroul central al Asociației Obștești HOMECARE;

Informații suplimentare pot fi obținute  expediind în scris mesaj la adresa ao.homecare@gmail.com;

Distribuie acest articol:

Facebook   Twitter    
Uncategorized @ro 25 mai 2021