Contactează-ne: +373 22 920 320
Donate

Terms and conditions

Asociaţia Obştească „HOMECARE” înregistrată la Ministerul Justiţiei sub nr.002367 la 27.04.2005 a fost creată cu scopul de a sensibiliza opinia publică la problemele persoanelor social-vulnerabile, realizarea şi apărarea drepturilor civile, sociale, a altor drepturi şi libertăţi legitime ale persoanelor în etate, invalizilor, altor persoane social-neprotejate etc.

Asociaţia deţine Licenţă (A MMII nr.049714) în acordarea asistenţei medicale consultativ-curative în domeniul medicinii interne şi asistenţei medico-sociale la domiciliu, precum şi posedă Certificat de Acreditare (nr.2047), eliberat de Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate.

Statutul Asociaţiei Obşteşti “HOMECARE” a fost înregistrat la Ministerul de Justiţie al Republicii Moldova în data de 23 martie 2005. AO “HOMECARE” este o asociaţie non-profit, neguvernamentală, apolitică, necomercială, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de Statut. Asociaţia este creată în forma organizatorico-juridică de asociaţie obştească şi îşi desfăsoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul Civil, Legea RM nr. 837- XII din 17.05.1996, cu privire la asociaţiile obsteşti, cu legislaţia în vigoare şi Statutul său.

www.homecare.md – este un web-site informativ și o platformă de colectare a fondurilor pentru activitățile Asociației Obștești HOMECARE. Astfel, www.homecare.md/doneaza este un proiect de colectare a mijloacelor bănești prin contribuții voluntare din partea donatorilor.

Misiunea noastră este de a armoniza și de a optimiza, împreună cu Dumneavoastră, sferele sociale, umanitare, ale societății noastre, prin îmbunătățirea calității vieții oamenilor vulnerabili. Prin participarea la proiectele Homecare.md, vă veți implica într-un proces activ și veți aduce o contribuție inestimabilă la transformarea vieții persoanelor social vulnerabile, vârstnice și cele cu dizabiltăți din Republica Moldova.

Puteți alege oricare formă de participare convenabilă Dvs., participând în calitate de donator la accesând și contribuind la www.homecare.md/doneaza .

Noțiuni generale

Utilizatorii care fac donații în numerar către beneficiar – Asociația Obștească HOMECARE, acționează în calitate de donatori. Atunci când un utilizator face o donație pentru un proiect, între acesta și Beneficiar apare un acord nescris Beneficiar – Donator.

Prezentul acord și regulile care guvernează activitatea ambelor părți ale acordului sunt furnizate în compartimentul Obligațiile Beneficiarului și Obligațiile Donatorului.

Cum să devii un utilizator al Homecare.md?

Toate informațiile personale pe care le furnizați vor fi utilizate de echipa Homecare.md pentru a verifica utilizatorii și pentru capacitatea de a oferi o punte de comunicare între beneficiar și donatori. Prin urmare, vă rugăm să furnizați date fiabile și complete.

Drepturile și responsabilitățile echipei Homecare.md

Atribuțiile pe care le are platforma Homecare.md:

Serviciul tehnic este responsabil pentru asigurarea securității informației site-ului și a informațiilor stocate, a modalităților de plată, pentru a asigura întreținerea site-ului, precum și pentru afișarea corectă a informațiilor disponibile cu privire la proiect, dar și pentru a asigura eficiența utilizării platformei la general.

Serviciul tehnic este responsabil pentru respectarea normelor stabilite pe această pagină, și, prin urmare, are dreptul:

 • Să efectueze în orice moment modificări vizuale sau textuale ale site-ului.
 • Să efectueze modificările paginii Termeni Și Condiții.

Serviciul tehnic se obligă:

 • Să examineze fiecare plângere, trimisă la adresa: ao.homecare@gmail.com, orice încălcări ale normelor de raportare sau ce țin de legislația în vigoare a Republicii Moldova.
 • Să investigheze fiecare reclamație trimisă la adresa:ao.homecare@gmail.com, referitor la acordul beneficiar-donator și să notifice părțile responsabile de primirea plângerii fără a lua parte la discuție, în cazul în care au fost respectate toate regulile de utilizare a platformei.
 • Să răspundă în mod clar la toate întrebările care vor fi acordate administratorilor platformei pe adresa de e-mail:ao.homecare@gmail.com.
 • Să modifice termenii și condițiile de utilizare, în cazul în care s-a dovedit că acestea sunt în afara legislației Republicii Moldova sau încalcă drepturile omului, au indici de abuz de autoritate sau sunt ofensatoare sau discriminatorii.

Departamentul Proiecte are dreptul:

 1. Să utilizeze informațiile publicate pe pagina www.homecare.md, cu scopul de a le promova pe sursele media;

Departamentul Proiecte este obligat:

 1. Să asigure donatorilor informațiile respective, dacă aceștia au solicitat să comunice date în privința donației pe care aceștia au efectuat-o.
 • Să creeze și să distribuie tuturor donatorilor informația cu privire la derularea proiectelor și dovezile de utilizare a donațiilor, dacă aceștia au solicitat .
 • Să răspundă în mod activ și coerent la toate întrebările adresate departamentului prin e-mailul: ao.homecare@gmail.com

Condițiile și termenii campaniei de finanțare

Pentru a primi toate resursele necesare din compania de colectare a fondurilor pentru proiectul dumneavoastră, următoarele cerințe trebuie îndeplinite:

 • Colectarea fondurilor se efectuează 24 h din 24, 7 zile din 7.
 • Pentru colectarea fondurilor necesare programelor asociației, Homecare.md are implementate mai multe metode de plată: transfer bancar, acceptarea plăților prin intermediul cardurile de debit și credit, PayPal, Bpay.

Condițiile și termenii de returnare a banilor sau anulării tranzacției

La solicitarea donatorului transferul sau tranzacția poate fi returnată în decurs de 30 de zile calendaristice.

Securitatea informaţiilor dumneavoastră personale

Recunoaştem importanţa securităţii pentru toate informaţiile personale asociate clienţilor noştri şi folosim măsuri rezonabile conforme practicilor din industrie pentru a proteja informaţiile personale aflate sub controlul nostru. În vederea protejării informaţiilor stocate în sistemele noastre, am implementat măsuri de securitate, inclusiv tehnologie de criptare a datelor şi firewall-uri.