December 2018

May the winds of love and joy visit your homes this Christmas

and live with you and your family for today and forever.

Wishing you and your family a Merry Christmas

& a Happy New Year 2019 !!!

Warmest wishes, 

Team of HOMECARE Association 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

December 20th, 2018

Tratamentul local al escarei cu pansamente moderne, hidroactive

Escara (ulcerul de decubit sau ulcerul de presiune)constituie o problemă majoră de sănătate. Pentru persoanele afectate (vârstnice sau tinere) escara presupune un tratament îndelungat cu multiple riscuri şi un efort susţinut din partea aparţinătorilor, nu în ultimul rând financiar.

Clasificarea escarelor in functie de gradul de afectare al tesuturilor

Clasificarea escarelor in functie de gradul de afectare al tesuturilor

Tratamentul cu pansamente moderne, hidroactive constă în debridare autolitică (curăţarea non-invaziva a plagiicu păstrarea ţesutului sănătos intact), stimularea formării ţesutului de granulaţie (celulelor noi), cât şi stimularea epitelizării (închiderea plăgii). Aceste pansamente creează condiţiile necesare pentru a depăşi stadiul stagnant în care se afla escara ca urmare a dezechilibrului existent la nivel microcelular, susţinând procesul de vindecare în fiecare dintre fazele de evoluţie ale acestuia (faza I – de curăţare/exsudativa; faza II- de granulaţie şi faza III – de epitelizare). Datorită mecanismelor specifice de absorbţie, pansamentele hidroactive reduc încărcarea microbiană şi realizează un control optim al cantităţii de exsudat prin absorbţia secreţiilor în exces şi menţinerea unui mediu umed, necesar proliferării ţesuturilor noi.

Faza de curăţare sau exsudativă

În faza de curăţare se realizează debridarea autolitică ce presupune înmuierea necrozelor, îndepărtarea exsudatelor fibrinoase, a celulelor moarte şi a germenilor. Acesta metodă de curăţare a plăgii oferă multiple beneficii pentru procesul de vindecare. Procedură este selectivă, deoarece numai ţesutul devitalizat este înlăturat, în timp ce ţesutul sănătos este păstrat intact, nefiind traumatizat. În plus, mediul umed menţinut de pansamentele hidroactive protejează şi stimulează celulele responsabile de curăţarea plăgii şi proliferarea ţesutului nou. Un alt avantaj îl constituie metodă în sine, lipsită de „efecte secundare” şi uşor de pus în practică.

Faza de granulaţie

În momentul în care plagă este curată se creează condiţiile necesare formării de ţesut nou. O atenţie deosebită trebuie acordată patului lezional (bazei plăgii) ce trebuie menţinut în permanenţă într-un mediu umed echilibrat. În cazul în care plagă se usucă, celulele ce contribuie la formarea ţesutului nou şi a vaselor de sânge mor, procesul de vindecare regresând sau stagnând.

Faza de epitelizare

În faza de epitelizare, pansamentele întreţin mediul umed echilibrat, protejând epiteliul nou format împotriva desprinderii celulare şi accelerând procesul de cicatrizare. În acest stadiu al plăgii unul din principalele beneficii ale pansamentelor hidroactive îl reprezintă schimbul atraumatic, fără lezarea ţesutului nou format.

În această fază se poate continua tratamentul cu pansamentele amintite la faza de granulaţie până la cicatrizarea completă a plăgii.

De reţinut este faptul că succesul terapeutic este posibil numai prin alegerea corectă a pansamentului corespunzător fazei de evoluţie din procesul de vindecare. Tratamentul local trebuie în mod obligatoriu însoţit de repozitionarea permanentă şi corectă a pacientului.

December 14th, 2018

Ghidul plăgilor pentru pacienţi

Plagă = rană la nivelul pielii ce presupune lipsa de ţesut pe o suprafaţă mai mică sau mai mare

Plagă cronică = plagă care nu se vindeca sau nu are o evoluţie favorabilă timp de 6 săptămâni.
Plăgile normale (de ex. tăieturi) se vindeca de obicei în 2 – 4 săptămâni. Acestea se numesc plăgi acute şi parcurg stadiile normale de vindecare. Evoluţia unei astfel de plăgi urmează trei etape:

 1. Zona afectată poate sângera şi apare senzaţia de căldură şi presiune – plagă se afla în faza inflamatorie (exudativa sau de curăţare);
 2. Sângele formează o crustă pe suprafaţa afectată – plagă se afla în faza de hemostază (de granulaţie sau proliferativa);
 3. Crusta se desprinde iar cicatricea se atenuează sau dispare în următoarele săptămâni – plagă se afla în faza de cicatrizare (epitelizare). În acest moment putem considera plagă vindecată.

De ce este diferită o plagă cronică?

În anumite cazuri apar dezechilibre, acestea putând interveni în oricare dintre cele 3 stadii de evoluţie mai sus amintite, împiedicând închiderea plăgii. Dacă întârzierea depăşeşte 6 săptămâni atunci considerăm plagă ca fiind cronică.

Mulţi factori pot duce la o vindecare greoaie sau întârziată a plăgii.
Printre cei mai întâlniţi se numără:

 • Diabetul
 • Bolile cardiace
 • Circulaţia sangvină deficitară (în special la nivelul picioarelor)
 • Infecţia locală a plăgii
 • Fumatul
 • Alimentaţia insuficientă sau neadecvată
 • Anumite medicamente
 • Imobilizare îndelungată
 • Imunitate scăzută
 • Vârstă (procesul de vindecare încetineşte pe măsură înaintării în vârstă)

Cele mai frecvente boli care generează plăgi cronice sunt: diabetul, bolile circulatorii periferice şi bolile care duc la imobilizare prelungită.

Cele mai frecvente tipuri de plăgi cronice

Ulcer venos – plagă cronică apărută pe fondul unei insuficienţe venoase cronice (slabă circulaţie venoasă la nivelul picioarelor).

Ulcer diabetic – plagă cronică apărută la pacienţi cu picior diabetic (un complex de afecţiuni circulatorii şi nervoase specifice bolnavilor cu diabet insulino-dependenti).

Ulcer arterial – plagă cronică apărută la pacienţii cu insuficientă arterială cronică, ce poate fi foarte dureroasă.

Ulcer de presiune (escara) – plagă cronică datorată presiunii prelungite la care sunt supuse ţesuturile între 2 planuri dure (pat şi os), în cazul pacienţilor imobilizaţi (vârstnici, paralizaţi, malnutriti).

În cazul în care consideraţi că plagă pe care o aveţi este o plagă cronică, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră de familie care vă va orienta către un serviciu specializat în tratamentul unor astfel de plăgi!
După corectă evaluare şi încadrare în funcţie de cauză plăgii, cea mai eficientă soluţie pentru tratamentul local este reprezentată de pansamente moderne, umede.
După cum am descris la început, o plagă parcurge trei faze de evoluţie până la vindecarea completă. Aceste faze se suprapun parţial şi adesea se întâlnesc simultan la nivelul plăgilor cronice de mari dimensiuni. Pansamentele umede se recomandă corespunzător acestor trei faze, indiferent de boala de bază, care a cauzat plagă cronică.
În funcţie de faza de evoluţie, plagă va avea aspect diferit, astfel:

Faza de curăţare (exsudativă sau inflamatorie)

În prima fază, faza inflamatorie (exudativa sau de curăţare) – plagă poate fi superficială sau adâncă, cu sângerare, umflată, dureroasă şi poate cauza dificultate de mişcare a membrului afectat. În plagă pot exista celule moarte, ţesut distrus, microbi, fibrină (o proteină a organismului de culoare alb-gălbuie şi consistenţă vâscoasă care se secretă în exces în plăgile cronice) şi o cantitate variabilă de exsudat (secreţie cu compoziţie asemănătoare sângelui).
În cazul în care încărcarea microbiană este foarte mare, plagă este infectată şi poate secretă un lichid lăptos, galben, verde sau maro, deseori urât mirositor (puroi). În această fază marginile plăgii sunt de culoare roşu aprins, calde, dureroase şi umflate.
În acesta faza de curăţare sunt recomandate pansamentele umede care curăţă plagă de celulele moarte, ţesuturile distruse, fibrina şi exudatul în exces. Pansamentul se alege în funcţie de adâncimea plăgii.

Faza regenerării ţesuturilor (de granulaţie sau hemostază)

În cea de-a doua fază, faza de hemostaza (de granulaţie sau proliferativa) – plagă este curăţată, au fost îndepărtate toate celulele moarte, ţesuturile distruse, fibrina şi exudatul în exces şi a dispărut infecţia, ţesutul rămas fiind sănătos, de culoare roşu aprins (ţesut de granulaţie). În această fază sunt recomandate pansamentele umede care să preia eventualul exsudat rămas şi care să stimuleze formarea ţesutului nou.

Faza de cicatrizare (epitelizare)

În ultima fază, cea de-a treia, atunci când a început deja cicatrizarea (epitelizarea) se observă micşorarea evidentă a dimensiunii plăgii şi formarea de piele nouă. În această fază pot fi păstrate pe plagă până la închiderea completă pansamentele din faza a doua.

Important!

Un tratament eficient al plăgii cu pansamente moderne trebuie să asocieze la fiecare schimb de pansamente o igienă riguroasă a zonei afectate prin spălare cu apă şi săpun neutru, utilizarea unui antiseptic local  şi îngrijirea pielii înconjurătoare cu ulei hidratant .______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 December 3rd,  2018

Ce este îngrijirea la domiciliu?

“Îngrijirea la domiciliu” este o frază simplă care cuprinde o categorie largă de servicii sociale şi de sănătate.

Aceste servicii sunt efectuate la domiciliu pentru recuperarea pacienţilor cu invaliditate, boli cronice sau terminale, care necesita tratament sau asistenta medicală pentru activitatiile esenţiale ale vieţi cotidiene.

Îngijirea paleativa oferă îngrijire, asistentă la domiciliu şi tratament pentru persoanele cu afecţiuni terminale, la fel şi pentru familiile acestora.

În general îngrijirea la domiciliu este recomandată atunci când pacientul prefera să rămână la domiciliu, dar necesită îngrijire care nu poate fi asigurată uşor sau în mod eficace de către familie şi prieteni.

Din ce în ce mai multe persoane vârstnice, preferând să trăiască independent vieţi neinstituţionalizate, primesc servicii de îngrijire la domiciliu, atunci când capacitatiile lor fizice diminuă. Adulţii tineri care sunt invalizi sau în convalescenţă după afecţiuni acute aleg îngrijirea la domiciliu ori dr câte ori este posibil.

Adulţii şi copii diagnosticaţi cu boli terminale, adesea sunt îngrijiţi acasă, beneficiind de compasiune şi mentinânduli-se demnitatea la sfârtitul vieţii. Alţi pacienţi sunt capabili să stea la domiciliu încă de la început, primind îngrijiri eficace şi sigure în confortul propriei case.

Cererile pentru îngrijiri la domiciliu au crescut brusc, acum aceste îngrijiri medicale s-au mutat din spital înapoi la domiciliu.

Vârstnicii – beneficiari principali ai îngrijirilor la domiciliu – trăiesc mai mult cu afecţiuni cronice, dizabilităţi şi dementa. Tendinţa actuală este ca vârstnicii să primească îngrijire la domiciliu în schimbul plasării în instituţii de îngrijire cronice sau pe termen lung.

Tot mai multe persoane primesc la domiciliu diferite servicii de îngrijire care sunt furnizate în spitale.

Îngrijire acută – pentru boli acute şi recuperare după intervenţii chirurgicale

Îngrijire cronică – pentru boli fizice cronice şi diabilitati funcţionale

Servicii ambulatorii – fizioterapie, terapie ocupaţională, consiliere

Îngrijire paliativă – pentru boli terminale şi muribunzi

Servicii medicale specializate – chimioterapie, terapie antibiotică intravenoasa

Îngrijire tehnologizată – oxigenoterapie la domiciliu, dializa, terapie respiratorie

Toate acestea sunt rezultatul politicii guvernamentale de sănătate şi a serviciilor sociale de restructurare care se răsfrâng în reducerea numărului de paturi, scurtării duratei de spitalizare, chirurgiei ambulatorii.