August 2017

                             Conferința  cu genericul:   “Rolul asistenţei medicale primare în realizarea măsurilor de prevenire a diabetului zaharat.  Practici de succes ”

                             Data și ora: 24 august 2017 , ora 9.30 – 15.30

                             Locația: mun. Chişinău, MD 2025, mun. Chisinau, Str.Testemițanu nr. 28, Centrul de  Excelenţă în Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”, sala de Conferințe

                             Organizatori: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu  Asociația Obștească Homecare și   în  colaborare cu Caritas Republica Cehia,

                                                    cu suportul financiar al Guvernului Republicii Cehe prin intermediul Programului „Cooperarea Cehă de Dezvoltare”.                                                                                                  

                             AGENDA CONFERINTEI:       

 Ora

Subiect

 Responsabil/Moderator/Raportor

09:30-10:00

Înregistrarea participanţilor.

 

10:00-10:30

Deschiderea oficială a Conferinței.

Cuvânt de salut.

Dl Jan Husák, Șef adjunct, consilier pentru probleme politice şi consulare, Ambasada Cehiei la Chișinău.

Dl Boris Golovin, Deputat în  Parlamentul Republicii Moldova

Dna Liliana Iașan, Viceministru Ministerul Sănătății,Muncii și Protecției Sociale.

Dl Iurie Osoianu, Vicedirector Compania Națională de Asigurări în Medicină.

Dl Ghenadie Curocichin, Șef  Catedra Medicină de Familie.

Dl Evzen Divis, Șef interimar al Departamentului de ajutor umanitar și de cooperare pentru dezvoltare, Caritas Republica Cehă.

Dna Tamara Adașan, Director Asociația Obștească “Homecare”.

Dna Ala Manolache, Director Centrul de  Excelenţă în Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”.

10:30-10:40

Combaterea Diabetului zaharat în Republica Moldova - problemă stringentă atît medicală, cît şi social-economică.

Dna Tatiana Zatîc, Șef direcție AMP,  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

10:40-10:50

Asociația Obștească “Prodiab” în apărarea drepturilor pacienților

Dl Boris Golovin, Deputat în  Parlamentul Republicii Moldova

Director, Asociația Obștească “Prodiab”

10.50-11.00

Profilaxia si combaterea diabetului zaharat  în viziunea CNAM

Dl Ghenadie Damașcan, Vicedirector Compania Națională de Asigurări în Medicină.

11.00-11.10

Contribuţia medicului de familie la diagnostic şi terapie în diabetul zaharat.

 

Dna Luminița Suveică,

Asistent universitar USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, Catedra Medicina de Familie,

Medic-şef,  Centrul de Sănătate Publică din municipiul Chişinău

11.10- 11.30

Pauză de cafea

Centrul de  excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”, etajul I

11.30-11.40

Colaborare întersectorială (ONG, IMSP, APL) în scopul  promovării  sănătății populației, modului sănătos de viață, educației unui stil favorabil pentru sănătate.

Dna Natalia Postolachi

Director executiv , Centrul de Asistență Socio-Medicală la Domiciliu CASMED, or.Bălți

11.40-11.50

Practici de succes în  prevenirea Diabetului zaharat. Performanţă în realizarea proiectului ,,Prevenirea și tratamentul diabetului zaharat în Moldova 2016-2017.”

Dna Tamara Adașan,

Director,  Asociația Obștească  ,,HOMECARE”

11.50-12.00

Rolul asistenţei medicale primare în realizarea măsurilor de prevenire şi depistare  precoce a diabetului zaharat”

Dna Mariana Haret

Șef,  IMSP Centrul de Sănătate  Ştefan Vodă. 

12.00-12.10

Evaluarea pacientului cu diabet zaharat Tip 2, stabilirea Diagnosticu- lui de Nursing planificarea și implementarea Planului de intervenții

Dna Elena Stempovscaia,

Președinte, Asociaţia  de Nursing din Republica Moldova.

 

12.10-12.20

Îngrijirea pacientului cu Diabet zaharat.

Prevenirea sau încetinirea evoluţiei complicaţiilor.

Dna Larisa Colibaba,

Asistent medical,  Centrul Medico-Social ”Sf.Iuliana”

 sat. Țaul, r-nul Dondușeni

12.20- 12.30

Școlarizarea pacienţilor cu diabet zaharat, Succese și impedimente.

Dna Mariana Grincu,

Medic de familie,  Centrul Medicilor de familie, raionul Floresti I.M.S.P.

12.30-12.40

Viziunea Caritas Republica Cehia asupra rezultatelor proiectului  ,,Prevenirea și tratamentul diabetului zaharat în Moldova 2016-2017” Planuri pentru viitor.

Dl Evzen Divis,

Șef,  interimar al Departamentului de ajutor umanitar și de cooperare pentru dezvoltare,Caritas Republica Cehă.

12.40- 13.30

Un buchet de melodii pentru participanții Conferinței

Centrul de  excelenţă în medicină

şi farmacie „Raisa Pacalo”, sala de conferințe

13.30- 14.30

Prânz

Centrul de  excelenţă în medicină

şi farmacie „Raisa Pacalo”, etajul I

14.30- 14.50

Exemple de bune practici în domeniul de îngrijirii la domiciliu a persoanelopr cu Diabet zaharat în România. 

Dl  Gyorgy Peter,

Director,  Asociația Caritas Alba Iulia, Romania.

 

14.50- 15.20

Discuție-panel:

Îngrijirile la domiciliu a persoanelor cu complicații  a  Diabetului zaharat – actualități, necesități, sustenabilitate.

Dna Maria Munteanu,

Formator, USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova,  Catedra Medicina de Familie

 

15.20-15.30

Decernarea diplomelor de gratitudine

Întrebări și răspunsuri

Concluzii

Reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.