September 2016

CERERE DE OFERTĂ - LUCRĂRI DE IMPRIMARE A MATERIALELOR POLIGRAFICE

05 septembrie 2016

ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ HOMECARE realizînd proiectul „Prevenirea şi tratamentul diabetului zaharat în Republica Moldova” implementat de către Asociaţia Obştească HOMECARE în parteneriat  cu  Caritas Republica Cehă, prin intermediul Programului de Cooperare şi Dezvoltare  Internațională, cu suportul financiar al Agenţiei  de Dezvoltare  din Republica Cehă, solicită oferte de preț pentru materiale poligrafice necesare:

Denumirea marfii

Cerințele speciale

UM

cantitatea

Leaflete rus

Mărimea A 4 (205 x 295 ) mm, color 4+ 4, hîrtie cu densitatea 150 gr/m2. Gloss, 2 biguri

buc

1000

Leaflere rom

Mărimea A 4 (205 x 295 ) mm, color 4+ 4, hîrtie cu densitatea 150 gr/m2. Gloss, 2 biguri

buc

2300

Buklete rus

Mărimea 220 x 480 mm, color 4+ 4, hîrtie cu densitatea 150 gr/m2. Gloss, 4 biguri

buc

1000

Buklete rus

Mărimea 220 x 480 mm, color 4+ 4, hîrtie cu densitatea 150 gr/m2. Gloss, 4 biguri

buc

2300

Postere rus/rom

Mărimea 480 x 680 mm, color 4+ 0, hîrtie cu densitatea 170 gr/m2. Gloss, 2 tipuri

buc

55

Banere cu suport

Mărimea 600 x 1500 mm, color 4+ 0, hîrtie special pentru banere, cu stativ.

buc

11

 

Ofertele vor fi analizate pe baza calificării și expertizei furnizorului în raport cu următoarele criterii de selecție:

 1. Conformitate cu cererea de ofertă și condițiile speciale;

 2. Abilitatea de a efectua luсrările privind imprimarea materialelor poligrafice conform cerințelor speciale;

 3. Abilitatea de a efectua luсrările privind imprimarea materialelor poligrafice conform celui mai scurt termen de livrare a lucrărilor solicitate;

 4. Prezentarea documentației privind activitatea companiei: certificat de înregistrare, date bancare;

   

Condiții speciale:

 • Suma totală pentru toate materialele poligrafice solicitate nu va depăși 129 000 MDL.

 • Preţul: Preţurile trebuie să fie calculate la cota 0% TVA.

 • Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

 • Termenul de livrare: maxim 30 zile de la încheierea contractului.

 • Plata: 100% din valoarea produselor poligrafice achiziționate va fi efectuată în avans.

 • Facturare: Furnizorul va emite factura în baza legislației în vigoare.

Criteriul de acordare: Contractul va fi acordat companiei care îndeplinește cerințele solicitate, oferă cel mai mic preț și cele mai avantajoase condiții de livrare;

Data limită pentru primirea ofertelor de către AO HOMECARE este 19 septembrie 2016, ora 16.00 la adresa Chișinău, str. Columna 150, CMS ”Estera”.

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către AO HOMECARE până la data limită menționată pentru depunere.

Selectarea ofertei va avea loc la 20 septembrie 2016.

Toți aplicanții vor fi informați referitor la decizia luată.

Pe 27 septembrie 2016 se va perfecta contractul de cumparare/vînzare.

Pentru informații suplimentare : tel. 060204442/ 022 920 320

 

Director AO Homecare

Manager proiect

Tamara Adasan