April 2016

  ÎNGRIJIRILE LA DOMICILIU, O NECESITATE ŞI O PROVOCARE A TIMPULUI

În anul curent, alți peste 1000 de asistenţi medicali vor fi instruiţi în cadrul unui proiect finanţat prin intermediul programului “Cooperare Cehă pentru Dezvoltare” şi implementat de către Asociaţia HOMECARE Moldova în partneriat cu Caritas Republica Cehia.  Este vorba despre un transfer de cunoştinţe şi bune practici în ceea ce priveşte îngrijirea specializată în centre medico-sociale și la domiciliu. În total, pe parcursul anilor 2015-2016, circa 2200 de persoane angajate în servcii de îngrijire vor deveni  și mai apropiate pentru 24 de mii de bolnavi sau bătrâni care au nevoie stringentă de ajutor.

        Potrivit șefei Direcției  de Asistență Socială, din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei, Djulieta Popescu, domeniul îngrijirilor la domiciliu are nevoie de o fortificare, însă succesul depinde de profesionalismul celor care vor presta serviciile medico-sociale, şi anume asistenţii. Tocmai din această perspectivă, suportul financiar obţinut din partea Republicii Cehe pentru derularea proiectului: ”Suport in dezvoltarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu in Republica Moldova 2014- 2016” a fost orientat spre pregătirea îngrijitorilor pentru o muncă pe cât de nobilă, pe atât de responsabilă: „Componentele care sunt incluse în acest proiect sunt: dezvoltarea serviciilor medico-sociale la nivel de comunitate, în scopul prestării serviciilor calitative pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități, dar şi pentru cei care sunt lipsiţi de suportul membrilor familiei.  O altă componentă vizează consolidarea competențelor profesionale ale specialiștilor din domeniul asistenței sociale. În baza acestui proiect, partenerii ne-au oferit un suport substanțial prin care reușim să consolidăm capacitățile profesionale. Astfel, am reușit să elaborăm un suport de curs pentru formarea inițială a lucrătorilor din domeniul serviciului de îngrijire la domiciliu. În anul 2015 am instruit 84 de formatori, câte 2 reprezentanți din fiecare raion. În cadrul proiectului, am consolidat competențele asistenților sociali, fiind vorba de 210 specialiști pentru a acorda suport în procesul de identificare și evaluare a necesităților cetățenilor. Tot în anul 2015 am reușit să instruim 1200 de lucrători sociali privind cadrul legal și respectarea standardelor minime de calitate. În 2016 vom instrui 1000 de lucrători sociali din toate raioanele republicii.”

     Cu suportul Agenției Cehe pentru Dezvoltare au fost deschise 8 centre medico-sociale, adevărate case pentru cei care au nevoie de îngrijire specializată. Geografia acestora este una vastă și cuprinde localități din diferite regiuni ale țării:  municipiile Chișinău și Bălți, orașul Cahul, satul Doroțcaia din raionul Dubăsari,  satul Țaul din raionul Dondușeni, satul Horăști din  raionul Fălești. La începutul anului 2016 au fost inaugurate încă 2 centre medico-sociale, și anume în orașele Ceadîr-Lunga și Ștefan-Vodă. Pentru beneficiari sunt puse la dispoziție un spectru larg de servicii medicale, dar și sociale, inclusiv sunt create condiții pentru procedurile de igienă și spălarea hainelor.  În caz de necesitate, echipele mobile se deplasează la domiciliul persoanelor care au o stare precară a sănătății pentru a le oferi îngrijiri medicale complexe care includ masajul, procedura de electroforeză, consilierea psihologică, îngrijiri de fizioterapie.

     Autoritățile declară că centrele vor rămâne funcționale și în absența finanțării  din partea donatorilor. ”Vreau să aduc sincere mulțumiri  întregului popor ceh pentru aportul și sprijinul oferit țării noastre la consolidarea serviciului de îngrijiri medico-sociale. Ajutorul este resimțit de beneficiarii acestui serviciu. Aceste 8 centre medico-sociale de pe teritoriul țării au fost create în parteneriat cu autoritățile publice locale, care și-au asumat angajamentul să finanțeze activitatea acestora din bugetul propriu.

      Pentru directorul Asociației HOMECARE Moldova, lansarea rețelei de centre socio-medicale este întâi și-ntâi un proiect de suflet, filosofia căruia prevede că fiecare persoană, după ce și-a dedicat viața și și-a consumat sănătatea pentru țară, are dreptul la o viață decentă și atunci când este bolnavă și neajutorată. În acest proces, asistentul comunitar este omul-cheie, pe care se sprijină toate așteptările. Respectiv, de pregătirea și profesionalismul acestuia depinde succesul acestui demers social. ”Instruirea persoanelor care activează în domeniul îngrijirilor medico-sociale au o mare importanță, deoarece aceste servicii e necesar să fie organizate corect, după standarde europene. Fiecare lucrător social e necesar să cunoască regulamentul–cadru  al serviciilor sociale la domiciliu, să fie familiarizat cu specificul de organizare a acestui serviciu. Toate, pentru a obține rezultate cât mai bune, pentru a îmbunătăți  calitatea vieții persoanelor în etate, care necesită îngrijiri deosebite. Țin să remarc că în spatele acestui proiect este  multă muncă  și activități importante. Mă bucur foarte mult că în realizarea acestui proiect am avut un mare sprijin oferit din partea ministerelor de resort, Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. De asemenea, vreau să mulțumesc donatorilor noștri care au avut încredere în ideile noastre și ne-au sprijinit în crearea unor servicii care sunt vitale și necesare populației din țărișoara noastră”, a menționat Tamara Adașan, președinte HOMECARE.

     La rândul său, reprezentantul Ambasadei Cehiei în Republica Moldova, Katerina Silhankova, a menționat că eforturile depuse de echipa proiectului se referă nu numai la partea organizațională, deoarece într-un domeniu atât de sensibil e nevoie să depui mult suflet și compasiune pentru oamenii aflați în dificultate. Totodată, oficialul a reconfirmat sprijinul necondiționat al poporului ceh pentru derularea unor astfel de inițiative. ”Este foarte bine că Republica Cehă are un partener local care a deschis cele 8 centre medico-sociale pe teritoriul Republicii Moldova, este vorba de Asociația HOMECARE, condusă de Tamara Adașan. În toți acești ani de când colaborăm am remarcat o mare responsabilitate și un mare devotament și atașament față de oamenii în etate, pentru care și au fost create aceste servicii. Vreau să menționez că deschiderea centrelor medico-sociale are o mare importanță pentru oamenii din Moldova , care au nevoie de aceste servicii. De asemenea, mă bucur că, în toți acești ani, Ambasada Republicii Cehe a reușit să stabilească o colaborare cu ministerele de resort și cu asociațiile neguvernamentale din Republica Moldova. E necesar și în continuare să fie promovată o politică de stat coerentă și consecventă în ceea ce privește protecția socială și medicală a populației. Din acest punct de vedere, Guvernul Republicii Cehe  a fost și rămâne un partener fidel și un sprijin real pentru Moldova.”, a specificat Katerina Silhankova.

      În Republica Moldova peste 24 de mii de persoane au nevoie de servicii socio-medicale, oferite în cadrul centrelor specializate sau la domiciliu. Prin implementarea serviciului în localitățile țării, Asociația HOMECARE, cu sprijinul autorităților centrale și locale, vrea să încurajeze beneficiarii să adopte un mod de viață cât mai independent, oferind soluții pentru ca acest deziderat să fie cât mai ușor de atins. În grija asistenților și lucrătorilor sociali școlarizați sunt persoanele vârstnice și cele cu dizabilități, care sunt lipsite de suport medical, social și familial.

NOTĂ: Proiectul ”Suport în dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu în Republica Moldova 2014 – 2016” este finanțat cu suportul financiar al Republicii Cehe, prin programul ”Cooperarea Cehă pentru Dezvoltare”, fiind implementat de către Asociația HOMECARE și Caritas Republica Cehia, în colaborare cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

În perioada 21-22 Aprilie s-a petrecut vizita de studiu pentru lucratorii din departamentul asistență socială / APL, reprezentanți ai ONG-urilor și voluntari din r-ul Ceadîr-Lunga. Scopul acestei activități a fost schimbul de experiențe între lucrătorii din sfera medico-socială și vizitartea centrelor CTP ”Estera” mun. Chișinău; CMS ”Rebeca” mun. Bălți; CMS ”Sf.Iuliana” sat.Țaul, r-ul Dondușeni; CMS  ”Sf.Theodora” sat.Horești, r-ul Fălești.

Pe parcursul lunii aprilie în or. Ștefan Vodă, s-au servit 12 pacienți la domiciliu, s-au înregistrat 120 vizite, 675 de proceduri medicale și 399 de servicii sociale oferite de asistentele medicale și 143 de servicii sociale oferite de către asistelul social.

În cadrul CMS ”Maria Magdalena” au fost deserviți 29 beneficiari. S-au înregistrat 281 vizite, 1187 proceduri medicale și 772 de proceduri sociale.

În orașul Ceadîr-Lunga au fost serviți 13 beneficiari la domiciliu, s-au efectuat 125 de vizite, 654 de proceduri medicale, 311 servicii sociale oferite de asistentele medicale și 352 de servicii sociale oferite de către lucrătorul social.

În CMS ”Sf. Panteleimon” au fost deserviți 30 de beneficiari. S-au efectuat 210 vizite, 570 de proceduri medicale și 461 de proceduri sociale.