RESURSE

Resursele și materialele  au fost elaborate în cadrul proiectelor dezvoltate și implementate dă către Asociația Obștească HOMECARE și nu pot fi preluate, publicate sau utilizate în alte scopuri scopuri comerciale fără permisiunea explicită scrisă și expediată către ao.homecare@gmail.com sau Agenția Cehă pentru Dezvoltare care deține drepturile de autor asupra acestor materiale.

  • Catalogul ONG-urilor prestatoare de servicii de îngrijiri comunitare la domiciliu.
  • Suport în îngrijirea bolnavului la domiciliu.
  • Manual de Auto-îngrijire la Domiciliu.
  • Suport de Curs pentru Formarea Inițială a competențelor lucrătorilor sociali. Aprobat prin ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei a Republicii Moldova Nr.140 din 25 Septembrie 2014
  • Suport de Curs pentru informare și formare a medicilor de familie și a asistenților medicali de familie. ”Ce trebuie să cunoască pacientul cu diabet zaharat”
  • Broșura A: ”Ce trebuie să cunoască pacientul cu diabet zaharat?” (RO)
  • Брошюра А:  "Что должен знать пациент с сахарным диабетом?" (РУ)
  • Broșura B: ”Înțelege Diabetul. Preia Controlul” (RO)
  • Брошюра ”Б” : ”Пойми Диабет. Возьми его под контроль.” (РУ)