October 2015

       

În cadrul proiectului ,,Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu în partea de Nord a Moldova 2013-2015’’, în luna octombrie  2015 s-au desfășurat un șir  de activități:

 • Identificarea beneficiarilor proiectului a fost realizat în colaborare cu Centrele medicilor de familie Departamentul de Asistenta Sociala si bisericile locale. A fost creat un registru de înregistrare a beneficiarilor de asistență medicală și socială, în cazul în care a fost specificat date cu caracter personal cu privire la beneficiarul, statutul social, diagnosticul de beneficiar. Acesta a fost elaborat de personal fișier pentru fiecare beneficiar necesită acasă / centru medical și social de îngrijire care conține acordul pentru procedurile medicale și sociale de îngrijire.

În incinta Centrul Medico-Social”Rebeca”  au fost acordate servicii medico-sociale   pentru  29 beneficiari .

 • vizite  a beneficiarilor la centru - 220
 • proceduri medicale  - 1323
 • servicii sociale – 738

În municipiul Bălți  au fost acordate servicii medico-sociale   pentru  27 beneficiari ,

 • vizite  a beneficiarilor la centru - 169
 • proceduri medicale  - 630
 • servicii sociale – 373 oferite de către asistenii medicali și 285 de către lucrătorii sociali.

În cursul  lunii în satul Taul   au fost acordate servicii medico-sociale pentru 10 de beneficiari.

 • vizite la domiciliu total- 121
 • proceduri medicale  total- 377
 • servicii sociale -253 oferite de către asistenți medicali și 294 de către lucrătorii sociali.

În  Centrul Medico-Social,, SF. Iuliana’’ din satul  Taul,raionul Donduseni au fost acordate servicii medico-sociale pentru 11 de beneficiari.

 • vizite la domiciliu total- 110
 • proceduri medicale  total- 553
 • servicii sociale -248

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

Conferinţa internaţională “Reglementarea, organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de îngrijiri comunitare a persoanelor vârstnice. Serviciul de îngrijire la domiciliu – model integrat de servicii medico-sociale primare”

În perioada 28 – 29 octombrie 2015, la Chişinău s-a desfăşurat Conferinţa internaţională “Reglementarea, organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de îngrijiri comunitare a persoanelor vârstnice. Serviciul de îngrijire la domiciliu – model integrat de servicii medico-sociale primare”, organizată de A. O. “Homecare”  si Caritas Republica Ceha, cu sustinerea Programului pentru Dezvoltare si Cooperare al Republicii Cehia,  în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF), A. O. “Casmed” şi Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie “Raisa Pacalo”.

       Viceministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei, Nighina Azizov, prezentă la conferinţă, a venit cu un mesaj de felicitare cu prilejul organizării unui astfel de eveniment important pentru instituţiile statului, pentru beneficiari şi pentru prestatorii de servicii sociale în domeniu, menţionând necesitatea colaborării între MMPSF şi alte st ructuri ale statului care elaborează şi implementează proiecte în domeniul protecţiei persoanelor în etate. În legătură cu importanţa consolidării capacităţilor profesionale ale personalului ce prestează servicii de îngrijire socială la domiciliu, viceministrul Azizov a reiterat: „Mizăm pe responsabilizarea angajaţilor ce prestează servicii medicale şi sociale, îndemnându-i, totodată, să fie deschişi pentru comunicarea cu autorităţile publice centrale, în scopul identificării problemelor existente şi a soluţiilor viabile”.

        Printre actualele priorităţi ale MMPSF se regăsesc acţiunile: implementarea planului strategic de dezvoltare şi consolidare a Serviciului de îngrijire socială la domiciliu în R. Moldova pentru anii 2015 – 2017 şi elaborarea metodologiei de calcul a costului serviciilor de îngrijire socială la domiciliu.

PROCES VERBAL

AL CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE

. “Reglementarea, organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de îngrijiri comunitare a persoanelor vârstnice. 

Serviciul de îngrijire la domiciliu- model integrat de servicii medico-sociale primare.”

Conferința a fost   realizată  în cadrul proiectului “Support to the Development of homecare services in Moldova 2014-2016” realizat de Asocialia Obștească ,,Homecare" si Charita Ceska republica, finantată  de către Agenția Cehă pentru Dezvoltare prin Programul Cooperare Cehă de dezvoltare.

Conferința a fost desfășurată în mun.Chișinău, str. N.Testimițanu nr.28, în incinta  Colegiului Național de Medicină și Farmacie “Raisa Pacalo”, a durat  2 zile.

La organizarea conferinței  a contribuit  financiar cu apr.10% unul din membri rețelei neformale HOMECARE, și anume  Asociația Obștească „CASMED”.

Conferința a fost  desfăsurată în parteneriat cu Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova și Colegiul Național de Medicină și Farmacie “Raisa Pacalo”. In timpul  inregistrării participanților a fost organizată o expoziție cu echipament medical pentru îngrijire, consumabile medicale și dezinfectanți utilizati în serviciul de îngrijire. Conferința a început cu mesaje de salut din partea reprezentanților Ambasadei Republicii Cehe în Chișinău, Ministerului Sănătăţii al RM, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familie, Charita Ceska  republica, Colegiul Național de Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”.

In prima zi s-au desfasurat 2 sesiuni și lucru in 3 ateliere.

Sesiunea I:

Perspectiva Ministerelor relevante: analiza de nevoi, finanțare, dezvoltare de servicii, experiența Romaniei. Sesiunea  a cuprins informatii la urmatoarele teme:

 • “Reglementarea, organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de îngrijiri comunitare a persoanelor vârstnice. Serviciul de îngrijire la domiciliu - model integrat de  servicii medico-sociale primare în viziunea  MS si MMPSF”, prezentată de reprezentantii ministerelor respective
 • “Acreditarea prestatorilor de Îngrijiri medicale la domiciliu – o procedură orientată către calitate, eficientă și performantă”,  prezentată de reprezentantul Consiliului Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate.
 • ”Viziunea  CNAM  referitor la  acoperirea financiară a îngrijirilor comunitare.” prezentată de reprezentantul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
 • ”Dezvoltarea serviciilor de Îngrijiri la domiciliu în Romania”, prezentată de reprezentantul Confederației Caritas România.
 • ”Parteneriatul public - privat o soluție atractivă pentru dezvoltarea Serviciilor de Îngrijiri la domiciliu în România”, prezentată de reprezentantul Caritas Alba Iulia, Departamentul socio-medical.

Sesiunea II

Cadrul legislativ, soluţii pentru dezvoltarea serviciilor comunitare, propuneri privind politici publice  în domeniul respectiv. Sesiunea  a cuprins informatii la urmatoarele teme:

 • ”Atragerea fondurilor - soluţie pentru dezvoltarea serviciilor comunitare”, prezentată de reprezentantul organizatiei CARASENI.
 • ”Cadrul legislativ general care asigură organizarea şi funcţionarea serviciilor de îrngrijiri sociale la domiciliu”, prezentată de reprezentantul Asociatiei Obștești CUGET, membru a  retelei neformale HOMECARE.

Pe parcursul 1 ore s-a lucrat in 3 ateliere  care au avut misiunea de analiza si a elabora :

1.Propuneri privind componențele principale ale unei politici publice în domeniul îngirijirii comunitare  a persoanelor vârstnice.

Moderator- reprezentant al  Asociației de Nursing din Moldova.

2.Principiile și metodele de colaborarea dintre APL și ONG în contextul dezvoltării îngrijirilor comunitare  a persoanelor vârstnice. Impedimente legislative.

Moderator- reprezentant al Misiunii Religioase Catolice “Caritas Moldova” membru a  retelei neformale HOMECARE.

3.Avantajele și dezavantajele costificarii serviciilor sociale pentru beneficiari, prestatori și APL.

Moderator- reprezentant Asociatiei Obstesti Neoumanist, membru a  retelei neformale HOMECARE.

Dupa finisarea lucrului in ateliere, de catre  persoanele  selectate in cadrul atelierelor au fost prezezentate  rezultatele.

Pe parcursul primei zile au fost organizare 3 pauze la cafea, un prinz si o cina. La finele zilei participantii au fost transportati centralizat la hotelul unde au fost cazati.

 

In ziua a doua  s-a realizat sesiunea III. 

Analiza  necesităților, rolul autorităților în cofinanțarea serviciilor comunitare, modele de bună practică, experiența Cehiei.

Sesiunea  a cuprins informatii la urmatoarele teme:

 • ”Experiența Cehiei în organizarea  îngrijirilor comunitare, acces echitabil pentru fiecare persoană vârstnică  la  serviciile  de îngrijiri comunitare”, prezentată de  reprezentantului Ministerului Muncii, Afacerilor Sociale al Republicii Cehia, Departamentului Constituirii Finanțării Serviciilor Sociale.
 • ”Beneficiile colaborării Instituțiilor de Stat cu ONG-urile din domeniu. Programe realizate”, prezentată de reprezentantul Misiunii Religioase Catolice “Caritas Moldova, membru al retelei HOMECARE.
 • ”Viziunea APL-lor: analiza necesităților, planificarea serviciilor și rolul autorităților în asigurarea cetățenilor cu servicii, în special în comunitățile rurale”, prezentată de  reprezentantul APL - primar s. Bahrinești, r-ul Florești.
 • ”Serviciile de îngrijire la domiciliu - model integrat de servicii medico-sociale. Exemplu de buna practică în colaborarea ONG cu APL pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu”, prezentată de reprezentantul Asociatiei Obstesti  CASMED, membru al rețelei HOMECARE.
 • ”Nursingul la domiciliu, succesiune a mai multor etape de îngrijire”,  prezentată de reprezentantul Asociației de Nursing din R Moldova, membru al retelei HOMECARE.
 • ”Model  de buna practică în colaborarea ONG cu APL pentru dezvoltarea serviciilor de Îngrijiri comunitare. Succese şi dificultăți”,  prezentată de reprezentantul a Asociatiei Obștești Betania, membru al rețelei HOMECARE.
 • ”Model  de buna practică în colaborarea ONG cu APL pentru dezvoltarea serviciilor de Îngrijiri comunitare. Succese  şi dificultăți”, prezentată de reprezentantul Asociaței Obștești Neoumanist, membru al rețelei HOMECARE.
 • “Serviciul de ingrijire la domiciliu- model integrat de servicii medico-sociale. Standardele de calitate în domeniul  de îngrijiri medico-sociale  la domiciliu. Servicii  calitative şi complexe”, prezentată de reprezentantul  Asociaței Obștești HOMECARE, lider al rețelei neformale HOMECARE din Republica Moldova.

Pe parcursul zilei a doua, au fost organizare 2 pauze la cafea, și un prinz.

La finele conferinței  s-a decs ca toate propunerile elaborate în atelierele de lucru să fie adresate ministerelor de resort și să fie publicate în ziar national.

La conferința respectivă au participat reprezentanți ai ministerelor de resort, directori ai Centrelor de Sănătate raionale și municipale,  șefi și reprezentanți  ai APL raionale, șefi ai Directiilor Teritoriale de Asistenta Sociala, conducatori ai ONG-urilor din domeniu, nurse si voluntari. Toți participantii au primit mape cu materialele conferinței, suport pentru îngrijirea bolnavilor la domiciliu, suport de curs pentru formarea inițială a  competentelor lucratorilor sociali, în limba rusă si romînă, agende, stiloruri, hartă Moldovei și municipiului Chisinău, ecuson, pleante.

Atelierele de lucru au fost  asigurate cu materialele necesare pentru activitate eficientă.

Propunerile elaborate  privind componentele principale ale unei politici publice în domeniul îngirijirii comunitare  a persoanelor vârstnice :

 • Colaborarea între Compania Națională de Asigurări în Medicină, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei,  și Ministerul Educatiei, cu scopul de a dezvolta  și a extinde Serviciul medico-social integrat pe tot teritoriul Republicii Moldova.
 • Elaborarea Regulamentului privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social.
 • Colaborarea furnizorilor de servicii  integrate medico-sociale cu Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate pentru  actualizarea periodică a standardelor pentru evaluarea furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu.
 • elaborarea unui ghid privind metodologia de finanţare a îngrijirilor comunitare din fondurile administraţiei publice locale și monitorizarea acestor servicii.
 • Elaborarea unui plan la nivel național de schimb de experiență a echipeleor multidisciplinare în domeniul îngrijirilor comunitare. 
 • Elaborarea principiilor de evaluare a necesitatilor in  servicii sociale.
 • Elaborarea  unui plan de acțiuni  de consolidare a capacității administrației publice locale pentru evaluarea necesităților comunitare.
 • Sustinerea Parteneriatelor publice – private în administrarea instituţiilor de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice.
 • Îmbunătăţirea cadrului legislativ care reglementează organizarea şi funcţionarea serviciilor de ingrijiri medicale si sociale la domiciliu;
 • Elaborarea unui act normativ complex care tratează toate laturile asistenţei medico-sociale a persoanelor care necesita ingrijire comunitară.
 • Reglementarea sistemului de evaluare a nevoilor şi a gradului de dependenţă a persoanelor care necesita ingrijire comunitară;
 • Dezvoltarea unei reţele naţionale de medici de familie instruiți în domeniul îngrijirilor comunitare care să realizeze, alături de asistenţii sociali, evaluarea socio-medicală a persoanelor vârstnice;
 • Îmbunătăţirea şi extinderea paletei de servicii comunitare.
 • Încurajarea sponsorizărilor oferite de persoane juridice ori fizice pentru construirea sau dotarea instituţiilor de asistenţă comunitară;
 • Stimularea organizaţiilor neguvernamentale să dezvolte servicii de  asistenţă medico- socială persoanelor care necesita ingrijire, care să funcţioneze cu fonduri proprii sau în parteneriat public-privat;
 • Extinderea  serviciilor de îngrijire la domiciliu şi a altor servicii alternative.
 • Suport pentru  membrii de familie pentru a îngriji rudele la domiciliu, în mediul familial;
 • Întroducerea unor facilităţi în vederea promovării şi stimulării îngrijirii sociale la domiciliu a persoanelor care necesita ingrijire, reglementarea unui sistem naţional în acest domeniu care să fie monitorizat de Inspecţia Socială.
 • Elaborarea politicii de costificare  și a costurilor serviciilor de îngrijire socială  la domiciliu.
 • Consolidarea bazei de date a serviciilor sociale şi crearea sistemului de referire a serviciilor sociale.
 • Elaborarea de principii și metode de colaborare dintre APL și ONG în contextul dezvoltării îngrijirilor comunitare.
 • Elaborarea mecanismului de aplicare a Legii voluntariatului.
 • Înstruirea cadrelor nemedicale în domeniul promovării sănătăţii,  modului sănătos de viaţă. 
 •  Elaborarea unui plan concret de acţiuni de informare, comunicare şi mobilizare socială a populaţiei. 

Propunerile elaborate  privind înlăturarea impedimentelor de ordin legislativ. Solutii de imbunătățire a serviciilor de asistentă comunitară:

 • Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor sociale la nivel local.
 • Dezvoltarea şi diversificarea unei reţele de servicii sociale complementare, orientate spre promovarea autonomiei persoanei vulnerabile şi favorabile incluziunii sociale.
 • Elaborarea criteriilor de validare a vizitelor de ingrijiri medicale la domiciliu de catre Compania Națională de Asigurări în Medicină.
 • Crearea de alternative bazate pe conceptul familial sau sprijin comunitar.
 • Creşterea gradului de responsabilizare a comunităţilor locale pentru crearea/menţinerea serviciilor sociale de prevenire a situaţiilor de risc şi vulnerabilitate.
 • Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile.
 • Elaborarea  unui plan strategic pe termen scurt, mediu şi lung în asistenţă socială;
 • Incurajarea parteneriatelor între Direcțiile deAsistență Socială și  Organizaţiile Neguvernamentale în realizarea de proiecte sociale finanţate din ţară şi/sau din străinătate;
 • Elaborarea planurilor de actiuni pentru dezvoltarea serviciilor comunitare la nivel local.
 • Cofinantarea serviciilor sociale în baza memorandumurilor, protocoalelor  încheate in baza legala.
 • Finantarea programelor de educatie continua a personalului de specialitate din domeniul serviciilor comunitare
 • Asigurarea asistenților sociali cu  spaţiu separat, dotat cu materialele necesare, pentru asistenţă psihologică, consiliere etc..

Propunerile elaborate  privind avantajele și dezavantajele costificării serviciilor sociale pentru beneficiari, prestatori și APL. Performanță și calitate în serviciiile comunitare:

 • Promovarea politicii sociale privind procurarea serviciilor de îngrijire socială la domiciliu de la ONG.
 • Prezentarea cheltuielilor pentru serviciile de îngrijiri  comunitare la domiciliu în cadrul ONG-lor din domeniul social  Ministerului Muncii Protecției Sociale și Familiei.
 • Studierea experienței internaționale  privind costificarea serviciilor  de  îngrijire Socială la domiciliu, privind    metodologia de stabilire  a costurilor   serviciilor sociale   prestate  la domiciliu,  și mecanismelor  de procurare a serviciilor sociale de la ONG.
 • Elaborarea indicilor de performanță și criteriilor de monitorizare a calității serviciilor medicale prestate la domiciliu.
 • Crearea condițiilor mai avantajoase de lucru pentru angajatii sectorului de îngrijiri comunitare, pentru a crește nivelul lor de motivație.
 • Dezvoltarea     voluntariatului în domeniul de îngrijiri comunitare.

Concluzii:

În rezultatul lucrului în ateliere au fost elaborate propuneri care urmează a fi adresate ministerelor de resort. Subiectele de importanta majora discutate constau in necesitatea:

 • de colaborare între Compania Națională de Asigurări în Medicină, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei,  și Ministerul Educației, cu scopul de a dezvolta  și a extinde Serviciul medico-sociale integrat.
 • elaborării Regulamentului privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social.
 • colaborării furnizorilor de servicii  integrate medico-sociale cu Consiliului Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate pentru  actualizarea periodica a standardelor pentru evaluarea furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu.
 • elaborarea criteriilor de validare a vizitelor de ingrijiri medicale la domiciliu de catre CNAM
 • elaborarea unui ghid privind metodologia de finanţare a îngrijirilor comunitare din fondurile administraţiei publice locale si monitorizarea acestor servicii.
 • elaborarea unui plan de acțiuni la nivel national privind  schimbul de experiență a echipeleor multidisciplinare în domeniul ingrijirilor comunitare. 
 • elaborarea principiilor de evaluare a necesităților în  servicii sociale.
 • elaborarea  unui plan de acțiuni  de consolidare a capacității administrației publice pentru evaluarea necesităților comunitare.
 • Îmbunătăţirea cadrului legislativ care reglementează organizarea şi funcţionarea serviciilor de ingrijiri medicale și sociale la domiciliu;
 • elaborare a unui act normativ complex care tratează toate laturile asistenţei medico-sociale a persoanelor care necesita îngrijire.
 • de extindere a  serviciilor de îngrijire la domiciliu şi a altor servicii alternative.
 • elaborare a politicii de costificare a serviciilor sociale.
 • consolidarea bazei de date a serviciilor sociale şi crearea sistemului de referire a serviciilor sociale.
 • elaborare a principiilor  și metodelor de colaborare dintre APL și ONG în contextul dezvoltării îngrijirilor comunitare.
 • instruirea cadrelor nemedicale (lucrătorilor sociali și voluntarilor) în domeniul promovării sănătăţii,  modului sănătos de viaţă. 
 • elaborarea planurilor de actiuni  de dezvoltare a serviciilor comunitare la nivel local.
 • finanțarea programelor de educație continua a personalului de specialitate din domeniul serviciilor comunitare
 • Promovarea politicii sociale privind procurarea serviciilor de îngrijire socială la domiciliu de la ONG.
 • Elaborarea indicilor de performanță și criteriilor de monitorizare a calității serviciilor de îngrijiri  medicale prestate la domiciliu.                           

Obiectivele conferinței au fost îndeplinite. Participanții la conferința (138 persoane)  “Reglementarea, organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de îngrijiri comunitare a persoanelor vârstnice.  Serviciul de îngrijire la domiciliu - model integrat de servicii medico-sociale primare” si-au  exprimat mulțumirea față de organizatori, donatori si  prezentatori, pentru informatia extrem de utilă, interesantă și nouă pentru participanți. O nota foarte  înaltă a fost dată participării experților din Romania si Cehia , care au venit cu experiență foarte utila, interesantă și extrem de necesară pentru dezvoltarea serviciului de îngrijiri comunitare, pentru identificarea surselor de finanțare și estimare a costurilor acestor servicii.

Prezentarea modelelor de bune practici existente în Republica Moldova, la fel a fost apreciată la cel mai înalt nivel. Participanții au demonstrat responsabilitate, disciplină și creativitate pe parcursul conferinței. Pe parcursul conferintei, toți participanții s-au inspirat de dorința de a dezvolta serviciile comunitare, de a crea parteneriate publice private, în final pentru a îmbunătăți calitatea vieții membrilor comunității.   

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

În cadrul proiectului ,,Suport  în dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu în Republica Moldova, 2014-2016’’, pe parcursul lunii octombrie s-au mai desfășurat următoarele activități:

 • S-a elaborat un modul de formare pentru lucrătorii sociali și aprobat de către MMPSF.
 • Au fost efectuate vizite de studiu pentru lucrătorii medicali în centrul   teoretico-practic ,, Estera’'. La vizita de studiu au participat studenții asistenți  medicali  a Colegiului  Național de Medicină și Farmacie  ,,Raisa Pacalo’’

În timpul vizitei de studiu participanții au avut ocazia :

 • Să analizeze  documentația privind furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu
 • Au luat  cunostință cu echipamentul medical
 • Au luat cunoștință cu procedurile medicale
 • Au facut cunoștință cu pachetul social de servicii

  Toți participanții au gasit aceasta activitate foarte interesantă și folositoare.

 • La fel în această lună a fost desfășurat instruirea  pentru circa 62  membri de  familie în  oferirea  serviciilor  de îngrijiri medico-sociale  la domiciliu .

Subiectele   predate au fost:

 • Baza îngrijirii pricipale
 • Alimentația sănătoasă. Administrarea medicamentelor
 • Grija de pacienții cu boli cornice
 • Comunicarea. Tipurile de comunicare
 • Îngrijirea  pacienților cu hipertensiune
 • În incinta Centrului  Teoretico –Practic “Estera”  au fost acordate servicii medico-sociale   pentru  25 beneficiari .
 • vizite  a beneficiarilor la centru - 250
 • proceduri medicale  - 1202
 • servicii sociale – 761

  La domiciliu  au fost acordate servicii medico-sociale 

 pentru  23 beneficiari ,

 • vizite  la domiciliu  - 259
 • proceduri medicale  - 1976
 • servicii sociale – 808

 În cursul  lunii în satul Horești au fost acordate servicii medico-sociale pentru 21 de beneficiari.

 • vizite la domiciliu- 376
 • procedure medicale – 540
 • servicii sociale -352 oferite de către asistenți medicali și 726 de către lucrătorii sociali.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANUNȚ!
Asociatia Obstească Homecare solicită oferte pentru procurarea bastoanelor, instalațiilor sanitare portative și dispozitive de mers (pentru invalizi).

Persoanele care sunt interesate pot expedia ofertele scanate cu ștampila companiei pîna la data de 31 octombrie pe adresele electronice: ao.homecare@gmail.com, tamaramanager@yahoo.com.

Telefoane de contact: 022 929320; 060 204 442 - Director, Adașan Tamara

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________