July 2015

 Unul din cele mai dificile lucruri pe care suntem nevoiţi să le acceptăm într-un anumit moment al vieţii este acela că rudele noastre vârstnice vor deveni, sau sunt deja, dependenţi de prezenţa, ajutorul, sprijinul nostru zilnic. Neputința, singurătatea, ignorarea, subestimarea şi discriminarea sunt cele mai des întâlnite probleme cu care se confruntă bătrânii.

O mîna de ajutor pentru persoanele suferinde, este echipa  multidisciplinara a proiectului ”Suport în dezvoltarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu în Republica Moldova 2014-2016” realizat de către Asociația Obștească “Homecare” în parteneriat  cu Caritas  Republica Cehă, cu suport financiar Republicii Cehe prin programul ”Cooperarea Cehă de Dezvoltare”,cu blîndețe aduce lumina în inima  celor mai triști, limitați, uitați si neajutorați bătrîni.

Asociația Obștească ”Homecare”  oferă o gamă largă de servicii medico-sociale acordate benefeciarilor cu scopul de a spori  gradul de independență si consideră foarte importantă și benefică prestarea acestor servicii.

Pentru dezvoltarea capacitătilor profesionale  în cadrul acestui proiect, pe parcursul a 6 luni au fost desfășurate un șir de  instruiri, au fost pregătiți 517 lucrători sociali , 83 asistenți sociali și 30 de asistenți sociali din cadrul ONG-urilor. Scopul instruirii ține de sensibilizarea și consolidarea profesionalismului a acestor participanți.Cursurile oferite în cadrul proiectului menționat au îmbunătățit  abilitățile de prestarea serviciilor de îngrijire la domiciliu.

Un pas de succes a fost desfășurarea instruirilor în domeniul voluntariatului a  permis tinerilor să aducă zîmbetul pe chipul beneficiarilor, aceste servicii cu o deosebita mulțumire sunt primite de către batrănii care au rămas singuri, care sunt afectați de boală, care traiesc în săracie, sunt neglijați,părăsiți sau fără familie.

Categoria  beneficiarilor care beneficiază de aceste servicii sunt persoanele vîrstnice din Centrul Medico-Social Sfînta ”Theodora” sat.Horești, r-nul Fălești aflate în una dintre situațiile următoare:

 • persoane suferind de diverse grade de imobilitate, datorita unor afecțiuni medicale, sau necesitînd îngrijire specializată și asistență medicală la domiciliu.
 • persoane rămase singure, care au nevoie de suport social, consiliere si socializare, sau persoane care au nevoie de activităti de recuperare.

Oferirea acestui suport pentru fiecare beneficiar, ii permite sa ducă o viață cît mai activă posibilă de-a lungul vieții. Sperăm la îmbunătățirea calității vieții tuturor benefiaciarilor din Republica Moldova.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

În cadrul proiectului ,,Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu în partea de Nord a Moldova 2013-2015’’, în luna Iulie 2015 s-au desfășurat un șir  de activități:

 • Identificarea beneficiarilor proiectului a fost realizat în colaborare cu Centrele medicilor de familie Departamentul de Asistenta Sociala si bisericile locale. A fost creat un registru de înregistrare a beneficiarilor de asistență medicală și socială, în cazul în care a fost specificat date cu caracter personal cu privire la beneficiarul, statutul social, diagnosticul de beneficiar. Acesta a fost elaborat de personal fișier pentru fiecare beneficiar necesită acasă / centru medical și social de îngrijire care conține acordul pentru procedurile medicale și sociale de îngrijire.

În incinta Centrul Medico-Social ”Rebeca”  au fost acordate servicii medico-sociale   pentru  39 beneficiari .

 • vizite  a beneficiarilor la centru - 273
 • proceduri medicale  - 1802
 • servicii sociale – 766

În municipiul Bălți  au fost acordate servicii medico-sociale   pentru  26 beneficiari ,

 • vizite  a beneficiarilor la centru - 128
 • proceduri medicale  - 340
 • servicii sociale – 201oferite de către asistenii medicali și 303 de către lucrătorii sociali.

În cursul  lunii în satul Taul   au fost acordate servicii medico-sociale pentru 8 de beneficiari.

 • vizite la domiciliu total- 101
 • proceduri medicale  total- 316
 • servicii sociale -169 oferite de către asistenți medicali și 252 de către lucrătorii sociali.

În  Centrul Medico-Social,, SF. Iuliana’’ din satul  Taul,raionul Donduseni au fost acordate servicii medico-sociale pentru 8 de beneficiari.

 • vizite la domiciliu total- 98
 • proceduri medicale  total- 395
 • servicii sociale -234