April 2015

                În cadrul proiectului ,,Suport în  dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu în Moldova 2014-2016’’, în luna aprilie  2015 s-au desfășurat un șir  de activități:

                 S-au efectuat o serie de traininguri pentru lucrătorii sociali  si asistentii sociali în furnizarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu.

                 Instruire pentru lucratorii sociali.

         Data: 22.04.2015- 2 grupe (1 grupa-29 persoane, 2 grupa- 26 persoane)

                     28.04.2015 – 2 grupe (1 grupa-26 persoane, 2 grupa- 26persoane)

                     Durata: 2 zile

                     Numărul de ore: 32 de ore

                     Numărul de participanți planificați: 107 persoane

                     Numărul de participanși prezenți: 107 persoane

                In timpul acestor vizite de studiu participanții au avut ocazia sa discute despre :

 • Serviciul de îngrijire socială la domiciliu : principii de functionare
 • Tipul serviciilor prestate în cadrul Serviciului
 • Beneficiarii Serviciului
 • Drepturile și obligațiile Beneficiarilor
 • Drepturile și obligațiile prestatorului de Serviciu

Instruire pentru asistentii sociali.

Data: 24 Aprilie  2015

Numărul de ore: 8 de ore

Numărul de participanți planificați: 21 persoane

Numărul de participanși prezenți: 21 persoane.

In timpul vizitei  de studiu participanții au avut ocazia sa discute despre :

 • Regulamentul-cadru al Serviciului de îngrijire social la domiciliu:
 • principii de functionare.
 • Tipul Serviciilor prestate în cadrul serviciilor.
 • Beneficiarii Serviciului
 • Procedura de acordare a Serviciului de îngrijire social la domiciliu.
 • Rolul serviciului asistență social comunitară privind serviciul de îngrijire sociala la domiciliu.
 • Parteneriatul asistent social –lucrator social
 • In timpul lunii au fost distribuite pacientilor 80 de exemplare de Manuale de auto-ingrijire.
 • S-au efectuat instruri pentru rudele pacientilor in furnizarea serviciilor de ingrijire la domiciliu(total 4 grupe a cite 20 persone in fiecare grupa.)
 • Furnizarea servicilor medico-sociale

              În incinta Centrului  Teoretico –Practic “Estera”  au fost acordate servicii medico-sociale   pentru  27 beneficiari .

 • vizite  a beneficiarilor la centru - 270
 • proceduri medicale  - 1346
 • servicii sociale – 912

  La domiciliu  au fost acordate servicii medico-sociale   pentru  21 beneficiari ,

 • vizite  la domiciliu  - 224
 • proceduri medicale  - 1628
 • servicii sociale – 671

În cursul  lunii în satul Horești  au fost acordate servicii medico-sociale pentru 20 de beneficiari.

 • vizite la domiciliu total- 113
 • proceduri medicale  total- 385
 • servicii sociale -273 oferite de către asistenți medicali și 273 de către lucrătorii sociali.

În  Centrul Medico-Social,, SF. Theodora’’ din satul  Horesti au fost acordate servicii medico-sociale pentru 10  de beneficiari.

 • vizite la domiciliu total- 100
 • proceduri medicale  total- 444
 • servicii sociale -256
 • La cererea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale,si Familiei,la 27 aprilie 2015,a  fost desfasurata sesiunea  semi-anuale a grupului de lucru .Aceasta a avut loc in sala de conferinta in cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale,si Familiei.Membrii grupului  au constatat că din activitățile  Planului Strategic de dezvoltare și consolidare a Serviciului de ingrijire socială la domiciliu în Republica Moldova pentru anii 2015-2017, au fost realizate: 14.29 %, realizate partial 71.42%, nerealizate 14,29%.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

În cadrul proiectului ”Prevenirea și tratarea diabetului zaharat în Chișinău și 5 raioane din sudul Moldovei”, în luna aprilie  au fost realizate o serie de activități:

 • S-au efectuat o serie de traininguri pentru doctorii de familie, membrii de familie  și asistenți medicali.
 • Pe 07 -08 aprilie, 2015 în Centrul Medical de Sanatate din Cimișlia au fost instruiți 20 asistenți medicali.
 • Pe 13-14 martie, 2015 în Centrul medical de Sănătate din Cahul  au fost instruiți 17 medici de familie.

Toate aceste instruiri au avut loc două zile consecutiv. Participanții au primit mape cu module și cu toate materialele necesare pentru instruire Broșura A și Broșura B în romînă și rusă (1 exemplar broșura A ”Ce trebuie să cunoasca pacientul cu diabet zaharat” – rom,rus., 1 exemplar a broșurei B ”Înțelege diabetul-Preia controlul” rom.,rus.).

Subiectele abordate au fost:

 • Istorie scurtă despre diabet
 • Complicațiile diabetului zaharat
 • Diabetul zaharat ca un mod deosebit de viață
 • Alimentația în diabetul zaharat tip 1 și unitățile de pâine
 • Rolul efortului fizic la pacientul cu diabet zaharat
 • Substituenții zahărului
 • Complicațiile diabetului zaharat
 • Tratamentul diabetului zaharat
 • Demonstrarea măsurării glucozei corect

Participanții au primit certificate la sfîrșitul instruirii.

Participanții au găsit acest proces de  instruire foarte interesant, folositor și o mîna de ajutor pentru cei în suferință de diabet.

Conform  extindereii proiectului pentru școala de diabet din Chișinău au fost distribuite materiale informaționale, prin urmare în luna aprilie 2015, 5 școli de diabet din sudul Moldoveiau primit materiale informaționale și seturi cu glucometre.