October 2014

        În cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu în partea de   Nord  a Republicii Moldova 2013-2015” , în luna octombrie  2014 s-au desfășurat un șir  de activități:

- S-au identificat și selectat  clienții  pentru îngrijirea  la domiciliu, și rezolvarea nevoilor lor, unde a fost specificat datele personale a beneficiarului ,statutul social , diagnosticul beneficiarului;

- S-a creat un pachet de servicii individual pentru fiecare beneficiar indicîndu-se  procedurile care trebuie efectuate de către asistenți medicali și lucrătorii sociali.

- În Centrul Medico-Social „Sf.Iuliana” sat. Țaul , r-ul Dondușeni  au fost acordate servicii medico-sociale   pentru -10 beneficiari.

 • vizite  a beneficiarilor la centru - 95
 • proceduri medicale  - 459
 • servicii sociale - 202

  La domiciliu  au fost acordate servicii medico-sociale  pentru 12  beneficiari ,

 • vizite  la domiciliu  - 146
 • proceduri medicale  - 408
 • servicii sociale – 303 de către asistente medicale și 438 de către lucrătorii sociali

În   incinta Centrului Medico-Social “REBECA” , au fost acordate servicii medico-sociale   pentru  26 beneficiari.

 • vizite  a beneficiarilor la centru - 250
 • proceduri medicale  - 1417
 • servicii sociale - 501.

La domiciliu  au fost acordate servicii medico-sociale   pentru 24 de beneficiari

 • vizite la domiliu – 204
 • proceduri medicale – 782
 • servicii sociale  -363  de ccătre asistenți medicali și 310 lucrători sociali.

A avut loc cursul de formare pentru membrii familiei ai beneficiarilor deserviți în cadrul proiectului. Cursul s-a desfășurat  în  CMS,, Rebeca’’din municipiul Bălți.

Conținutul de formare:

 • Comunicarea
 • Tipul de comunicare
 • Comunicarea non-verbală
 • Importanța comunicării în procesul de îngrijire
 • Etica comunicării
 • Comunicarea cu pacienții dependenți de pat

       În cadrul proiectului ,, Suport  în dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu în Republica Moldova, 2014-2016’’, în luna octombrie s-au desfășurat următoarele activități:

- S-a elaborat un modul de formare pentru lucrătorii sociali și aprobat de către MMPSF.

- Au fost efectuate vizite de studiu pentru lucrătorii medicali în centrul   teoretico-practic ,, Estera’'. La vizita de studiu au participat studenții asistenți  medicali  a Colegiului  Național de Medicină și Farmacie  ,,Raisa Pacalo’’

În timpul vizitei de studiu participanții au avut ocazia :

 • Să analizeze  documentația privind furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu
 • Să ia  cunostință cu echipamentul medical
 • Să ia cunoștință cu procedurile medicale
 • Să ia cunoștință cu pachetul social de servicii

 La fel în această lună a fost desfășurat instruirea  pentru circa 62  membri de  familie în  oferirea  serviciilor  de îngrijiri medico-sociale  la domiciliu .

Subiectele   predate au fost:

 • Baza îngrijirii pricipale
 • Alimentația sănătoasă. Administrarea medicamentelor
 • Grija de pacienții cu boli cornice
 • Comunicarea. Tipurile de comunicare
 • Îngrijirea  pacienților cu hipertensiune

În incinta Centrului  Teoretico –Practic “Estera”  au fost acordate servicii medico-sociale   pentru  25 beneficiari .

 • vizite  a beneficiarilor la centru - 250
 • proceduri medicale  - 1202
 • servicii sociale – 761

  La domiciliu  au fost acordate servicii medico-sociale  pentru  23 beneficiari ,

 • vizite  la domiciliu  - 259
 • proceduri medicale  - 1976
 • servicii sociale – 808

În cursul  lunii în satul Horești au fost acordate servicii medico-sociale pentru 21 de beneficiari.

 • vizite la domiciliu- 376
 • procedure medicale – 540
 • servicii sociale -352 oferite de către asistenți medicali și 726 de către lucrătorii sociali.

      În cadrul proiectului „Prevenirea și tratamentul diabetului zaharat în Chișinău” în luna octombrie 2014 s-au desfășurat următoarele activități:

- O serie de instruiri pentru doctorii de familie și asistenți medicali. Care s-au bazat pe abordarea urmatoarelor tematici:

 • Scurt istoric despre diabetul zaharat.
 • Cum diabetul alege pacienții?
 • Rolul eredității
 • Complicațiile diabetului zaharat
 • Modalități de tratament a diabetului zaharat
 • Rolul alimentației
 • Substituienti ai zahărului și altele
 • Comunicarea cu pacienții
 • Rolul efortului fizic,exercițiilor
 • Tratamentul pentru diabetul zaharat
 • Tipurile de insulină
 • Demonstrarea corectă a măsurării glucozei

- S-au desfășurat o serie de traininguri demonstrative pentru pacienții diabetici dependenți casă / pat. Asistentele medicale de la AO Homecare au lucrat cu o grupă de pacienți în număr de 80(numărul de pacienți,vizite, genul pe asistente)

- Pe data de 3 octombrie 2014 s-au organizat 2 grupuri de instruire a membrilor familiei.Participanții au discutat despre complicațiile diabetului,metode de prevenire a diabetului zaharat, nutriția sanătoasă și meniul zilnic,comunicarea cu pacienții de diabet zaharat.