August 2014

 • La data de 11 August în incinta Colegiului Național de Medicină și farmaciei ”Raisa Pacalo” din din mun. Chișinău a avut loc cursul de intruire pentru membrii familiilor paciențior cu diabet zahart.grupul a fost formnat din adolescenți și personane de vîrsta a treia. La fel la 25-26 August 2014 s-au desfășurat setul de instruire pentru medicii de familie și respective asistenții medicali de familie din cele 17 instituțiile medicate din mun. Chișinău precum și din satele aferente. Acest set de instruiri s-au desfășurat în cadrul proiectului Prevenirea și tratamentul diabetului zaharat în Chișinăuși au avut genericul ”Ce trebuie să cunoască pacientul cu diabet zaharat?”.
 • Pe parcursul lunii August,în cadrul proiectului ”Dezvoltarea serviciilor de ingrijiri la domiciliu în partea de Nord a Republicii Moldova 2013-2015” asistentele medicale din CMS ”Sf.Iuliana” sat. Țaul și CMS ”Rebeca” mun. Bălți au continuat să preseze servicii medico-sociale atît la domiciliu pacienților cît și în centre.
 • La 06-09 August 2014 în incinta Centrului medico-social ”Rebeca” din municipiul Bălți, str. Decebal, 99A a fost desfasurat cursul de instruire pentru  voluntari (categoria B) . La acest curs au participat 20 voluntari din partea de Nord a Republicii Moldova.

 Subiectele discutate la instruire au fost :

 • Conceptul de îngrijire. Îngrijiri medico-sociale la domiciliu. Identificarea și selectarea pacientului de servicii medico-sociale la domiciliu.
 • Tipurile serviciilor de îngrijire la domiciliu, avantajele și dezavantajele acestor servicii.
 • Metodele de comunicare cu pacienții și comunicarea în cadrul echipei multidisciplinare
 • Aspectele psihologice în acordarea serviciilor medico-sociale la domiciliu. Metodele de îngrijire medico-sociale a pacienților.

Formatorul a utilizat diferite metode de predare cum ar fi:

 • Brainstormig
 • Studiu de caz
 • Metoda palariilor ginditoare
 • Joc de rol

În procesul  de instruire participanții au lucrat:

 • individual, expunîndu-și opiniile personale în chestionare, fișe,
 • în cadrul întregii echipe, înaintînd propuneri, sugestii, compledîndu-se reciproc.

 La fel, Directorul AO.Homecare, Tamara Adașan a oferit consultații la 3 ONG-urilor care își desfășoară activitățile în domeniul îngrijiri la domiciliu. Deasemeni, membrii grupului de lucru s-au întrunit în incinta Asociației ”Neoumanist” din or. Strășeni. Scopul acestei întruniri a fost dea  revizui cadrul normativ existent în domeniul de ingrijiri comunitare la dimiciliu. Propunerile aduse de mebrii grupului au fost înaintate printr-o scrisoare oficială Ministerelor de Resort și publicate în ziarul național ”Timpul”.

 • În decursul lunii August în cadrul proiectului „Suport în dezvolatea serviciilor de îngrijire la domiciliu în Republica Moldova 2014-2016” s-au desfășuart următoarele activități: serviciile de reparație a noului centru de zi au continuat; asistentele medicale AO.Homecare din mun. Chișinău au continuat oferirea serviciilor de îngrijire la domiciliu și în centru CTP Estera; a avut loc selectarea, recrutarea și instruirea staffului care va activa în CMS ”Sf. Theodora”. Acesta activitae a avut loc în primăria sat. Horești, r-ul Fălești. Membrii comisiei care au selectat staff-ul au fost: tamara Adașan - Director AO.Homecare, Anton Revenco - primarul sat. Horești, Elena Adașan - asistent de proiect.