June 2014

La data de 3, 18 și 19 Iunie au avut loc cursuri de instruire ”Ce trebuie să cunoască pacientul cu diabet zaharat?” organizat pentru rudele persoanelor diagnosticate cu diabet zaharat. Curs de instruire sub acelați  generic s-a desfășurat la 23-24 Iunie. Grupul de participanți a fost format din medicii de familie și respectiv asistenții medicali de familie din instituțiile medicale din mun. Chișinau. Deasemenia pe parcursul lunii asistentele medicale AOHC au continuat să ofere îngrijiri la domiciliul pacienților, la fel să intruiască persoanele cu diabet în ”Diabetul zaharat – un mod deosebit de viată”. Toate aceste activități și  multe altele sunt organizate în cadrul proiectului Prevenirea și tratamentul diabetului zaharat în Chișinău”.

In luna Iunie 2014, în cadrul proiectului „Suport în dezvolatea serviciilor de îngrijire la domiciliu în Republica Moldova 2014-2016” s-au desfășurat numeroase activități. Deoarece una din activitățile proiectului este elaborarea modului de instruire ”Sprijin pentru servicii de îngrijire socială la domiciliu” pentru asistenții sociali, pe parcursul lunii Iunie au fost selectați mebrii grupului care va lucra asupra elaborării acestui material. Membrii grupului sunt:

  • Djulieta Popescu,  Șef al Direcției politici de asistență socială ,MMPSF
  • Oleg Barcari, șef adjunct al Directiei politici de asistență socială ,MMPSF
  • Victoria Botnaru, Șef al Secției servicii sociale ,MMPSF
  • Diana Stratulat, Șef al Direcției analiză,monitorizare și evaluarea politicilor
  • Elena Stempovscaia, Președinte, Asociația de Nursing din Moldova
  • Maria Sidor, nursa șefă, AO.HOMECARE

O alta activitate desfășurată în această perioadă a fost selectarea companiei care va efectua toate operațiunile de reparație și renovare a Centrului Medico Social ”Sfînta Theoroda” din satul Horești, raionul Florești.

La fel, incepînd cu luna Iunie nursele Asociației Obștești Homecare au început să presteze servicii de îngrijire la domiciliu în mun. Chișinău. Astfel, la domiciliu au fost deserviți 21 pacineți și efectuate 231 vizite iar în Centrul Teoretico Practic Estera au fost deserviți 20 pacienți cu 199 vizite. Pe lîngă toate acestea, a fost publicat un articol în ziarul național ”Timpul” despre startarea proiectului „Suport în dezvolatea serviciilor de îngrijire la domiciliu în Republica Moldova 2014-2016”.

Pe parcursul lunii au continuat oferirea serviciilor de îngrijire la domiciliu prestate în cadrul proiectului “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu în partea de Nord a Republicii Moldova 2013-2015”. Astfel în satul Țaul au fost deserviți la domiciliu 3 beneficiari și efectuate 27 vizite iar  în CMS ”Sfînta Iuliana” au fost deserviți 16 beneficiari cu 91 vizite pe cînd în mun. Bălți au fost deserviți la domiciliu 12 beneficiari cu 107 vizite. În CMS ”Rebeca” au beneficiat de setvicii calitattive 30 persoane, și au fost înregistrate 306 vizite.

Un articol cu propunerile/recomandarile discutate la sedinta grupului de lucru din 16 mai 2014 a fost publicat în ziarul “Timpul” la data de 06 iunie 2014.