January 2014

O vorba bună, o privire blîndă, un zîmbet plăcut pot face minuni și realiza miracole!

Deschiderea unui centru social înseamnă, în primul rând, o manifestare a grijii față de om. În anul 2013 Asociația Obștescă Homecare în colaborare  cu Caritas Cehia a inaugurat două centre medico-sociale în Regiunea de  Nord a Republicii Moldova, Centrul medico-social „Rebeca” din municipiul Bălți, și Centrul medico-social „Sfânta Iuliana” din satul Ţaul, raionul Dondușeni.

Grație Guvernului Republicii Cehe și Administrației Publice   Locale din municipiul Bălți și satul Țaul, r-l Dondușeni, care au contribuit esențial la deschiderea acestor centre și au manifestat dorința de a  ajuta oamenii în suferință.

Datorită lor,  vârstnicii  beneficiază de servicii medico-sociale de  calitate. Pacienții dependenți de pat  sînt deserviți  la domiciliu lor, pe cînd pacienții care se pot deplasa  sînt deserviți în cadrul centrului.

Centrele sînt echipate după ultimile tehnologii, avînd utilaj nou, care funcţionează perfect pentru a oferi tot confortul pacienţilor.

Știm foarte bine că cel mai mare efort în acest sens este depus de specialiştii centrelor. Pentru a oferi o atmosferă prietenoasă şi cît mai călduroasă, asitenții medicali Rusu Vera, Morozovscaia Aurica, Pricop Viorica şi Colibaba Larisa, acordă serviciile   cu bunăvoință, zîmbet, atente și  compătimire.

 Toți înțelegem perfect că este foarte  important cînd specialistul se dedică în profunzime unei cauze nobile . Aceasta se referă la asistenții medicali angajați în centrele sus numite. Nu rămîn în umbră nici voluntarii  centrelor, care se dedică susținerii morale și ajutorului pacienților , dăruie  multă dragoste și căldură sufletească celor care în lacrimi și durere iși macină zilele.