March 2013

  • La 22 martie 2013, în incinta CTP “Estera”, în cadrul proiectului CRIDC, a avut loc Atelierul cu  genericul ”Crearea Rețelei Funcționale între ONG-uri și APL – Acțiuni Comune între Lobby și Advocacy” la care au participat 17 persoane. Pparticipanții au avut posibilitatea de a interacționa și discuta cu reprezentanții Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Ministerului Sănătății a RM. La acest Atelier, s-a lucrat foarte intensiv asupra proiectului despre standardele de calitate în îngrijiri la domiciliu.
  • La 19 martie, în cadrul proiectului susținut de programul CRIDC, a avut loc Seminarul cu genericul ,,Identificarea necesităților și problemelor în Îngrijiri la Domiciliu. Revizuirea  Standardelor existente pentru îngrijirea la domiciliu și a costului per o vizită care urmează să fie acoperită de către CNAM”, la care au participat 21 persoane, reprezentanți ai MS RM, MMPSF RM, directori de ONG-uri.
  • La 18 martie 2013, CTP “Estera” a fost vizitat de către reprezentanții Agenției Cehe pentru Dezvoltare - Dl.Jan Cernik - Responsabil pentru Georgia si Moldova, Dna.Maria Safarikova - Adminstrator Subvenții și colaboratoarea  Ambasadei Republicii Cehe în RM, responsabilă de Proiecte de colaborare şi dezvoltare - Dna.Daniela Dragalin. Scopul vizitei a fost monitorizarea si evaluarea activităților centrului Estera din cadrul proiectului finanțat de programul CRIDC. Iar la 19 martie, directorul Asociației HOMECARE, Dna.Tamara Adasan împreuna cu Dna.Maria Safarikova au efectuat o deplasare la mun.Balți. În cadrul acesteia s-a discutat cu șeful Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, din mun.Bălți - Dl.Sementul Vladimir,  referitor la susținerea noului proiect de dezvoltare a îngrijirilor la domiciliu din Nordul Moldovei din partea APL. Reprezentanții APL au prezentat clădirea undeva fi plasat noul centru medico-social din or.Balti finanțat prin programul CRIDC.
  • La 14 martie 2013, CTP “Estera” a fost vizitat de către reprezentanții organizației “Crucea Roșie Internațională”. Scopul acestei vizite a fost de a le oferi consultații în domeniul îngrijirii la domiciliu, Dna. Tamara Adasan – Directorul Asociației HOMECARE a explicat modalitatea de colaborare cu CNAM, s-a discutat despre costurile pentru o vizita în cadrul îngrijirilor la domiciliu, achitat de către CNAM, despre îndeplinirea corectă a formularelor de evidență medicală și alte probleme la care caută soluții. Reprezentanții Crucii Roșii au solicitat ca să fie incluși în rețeaua națională de îngrijiri la domiciliu, dezvoltată în cadrul proiectului susținut de programul CRIDC.
  • Pe parcursul lunii martie 3 experți au monitorizat și evaluat activitățile implementate de către CTP “Estera” pe parcursul primului trimestru 2013. Cu acest scop au fost vizitati 16 beneficiari la domiciliu și s-a dovedit faptul că calitatea serviciilor prestate este foarte bună, iar colectivului în care predomina pace, liniștea, bunavoința, responsabilitatea și buna planificare a activității poate avea doar rezultate benefice pentru întregul proiect finanțat prin programul CRIDC. Cu părere de rău s-a constatat că 6 pacienți din cei vizitați la domiciliu fiind extrem de saraci și la limita subzistenței, ei declarând că sunt extrem de mulțumiți de serviciile de îngrijire de care beneficiază. Experții au aflat inclusiv și părerea a 9 beneficiari deserviți în cadrul CTP “Estera” , iar aceștia s-au arătat foarte mulțumiți de faptul că de fiece dată sunt transportați cu mașina Asociației de la domiciliu la centru și retur, facilitându-le astfel deplasarea și economisindu-le timpul prețios.
  • Pe parcursul lunii, în cadrul proiectului finanțat de CRIDC, a fost continuat cursul de instruire ,,Formarea echipelor multidisciplinare’’. La acest curs au participat 8 persoane (asistenți medicali, asistenți sociali, voluntari din diferite regiuni ale Nordului Moldovei). Instruirea a durat 5 zile care au constat din lecții teoretice  a câte 8 ore fiecare. Lecțiile practice  se vor desfășura luna viitoare, în perioada 01-05 aprilie 2013.
  • În luna Martie, coordonatorul proiectelor de dezvoltare a îngrijirilor medico-sociale 2008-2013 a efectuată o vizită de monitorizare și a oferit consultații asistentelor Centrului Medico-Social ”Hippocrates”, din sat.Dorotcaia ,r-ul Dubasari.
  • În luna martie 2013 managerul de oficiu dar și voluntar activ al Asociației HOMECARE –Dra.Lina Visanu a participat în programului Comisiei Europene – Youth in Action. Aici au participat tineri voluntari din Armenia, Georgia, Republica Ceha, Ucraina și Republica Moldova. În total au participat în cadrul acestui proiect 24 tineri voluntari. Scopul acestei întruniri a fost evaluarea schimbului de experienta din luna Aprilie 2012, dezvoltarea voluntariatului și a competentelor acestora, schimbul de experiențe și începerea unor noi cooperari între voluntari.