February 2013

Pe parcursul lunii februarie, în cadrul proiectului finanțat de CRIDC, a fost organizat  cursul de instruire ,,Formarea echipelor multidisciplinare’’. La acest curs au participat 13 persoane (asistenți medicali, asistenți sociali, voluntari din diferite regiuni ale Nordului Moldovei). Instruirea a durat 5 zile care au constat din lecții teoretice și 5 zile cu lecții practice  a câte 8 ore fiecare .

La lecțiile  practice în domeniul de îngrijiri la domiciliu au fost studiate modele de servicii  medico-sociale în cadrul diferitor centre:

  • Centru de plasament
  • Centru de îngrijiri la domiciliu
  • Centru de îngrijiri combinate (în cadrul centrului și la domiciliu)
  • Centru de servicii socio-medicale cu baza în servicii sociale
  • Centre de servicii homecare și cantine sociale

 

În luna Februarie s-au finisat cele 18 cursuri de instruire ,,Formarea de formatori’’ , în cadrul proiectului finanțat de CRIDC, care s-au început din septembrie 2012 și au durat până în februarie curent. Fiecare instruire s-a  desfasurat timp de 3 zile a câte 8 ore pe zi. Moderatorii acestor cursuri au mulțumit participanților pentru participarea activă, disciplinată  și pentru că și-au manifestat  bunăvoința și interesul față de subiectele predate. La sfârșitul cursului de instruire, Dna.Tamara Adasan - Directorul Asociației HOMECARE și Dna. Elena Stempovscaia –Președintele Asociației de Nursing din Republica Moldova au înmânat participanților certificate de participare cu titlu de formator la nivel național.

 

La 05.02.2013 CTP ”ESTERA” a fost vizitat de catre organizatia ”Bethania”  din r-ul Anenii Noi, sat.Țînțăreni. Scopul acestei vizite a  fost de a face cunoștință cu activitatea  organizației noastre, cu serviciile oferite   beneficiarilor de catre Asociația HOMECARE. La fel doamna director - Adasan Tamara a oferit consultații în îngrijiri medico-sociale, a explicat modalitatea  de colaborare cu CNAM, s-a discutat despre costurile pentru o vizita în cadrul îngrijirilor la domiciliu achitate de către CNAM, despre îndeplinirea corectă a formularelor de evidență medicală.