January 2013

La 23 ianuarie CTP ”ESTERA” a fost vizitat de catre Dna.Reist Kristina – manager de program in Moldova, Dna.Renata Kankova –manager financiar și Dra.Martina Kratochvílová – asistent de proiect din cadrul Caritas Cehia. Scopul acestei vizite a fost monitorizarea și evaluarea  serviciilor de îngrijiri medico-sociale acordate în cadrul proiectului finanțat de CRIDC. Astfel în special, a fost verificat Departamentul Financiar și Departamentul Educațional. La fel a fost desfășurat de către managerul de program și managerul de finante  din Caritas Cheia,   un training pentru   departamentul financiar al Asociației. La care s-a  informat cu privire la unele proceduri noi în ceea ce privește raportarea financiară și administrativă pentru anul 2013.

 

 

La 22 ianuarie 2013, Asociația HOMECARE, reprezentată de către Dna.Adasan Tamara  a participat la sedinta Comisiei privind problemele oamenilor vârstnici , prezidata de Viceprim-ministru -  Dl.Mihai  Moldovanu în incinta Casei Guvernului. Dna.Adasan raportat informatia cu privire la noile abordari în domeniul îngrijirilor la domiciliu a persoanelor aflate în dificultate prin prestarea serviciilor calitative si complexe.

 

 

La fel în data de 22 ianuarie Asociația HOMECARE a  monitorizat și evaluat activitățile medico-sociale prestate de către Asociația Obștească CASMED, membru al rețelei ONG-urilor prestatoare de servicii in domeniul îngrijirilor la domiciliu și au fost oferite 3 ore de  consultații Dnei.Postolache Natalia - Director al AO CASMED  de catre expertul  în îngrijiri la domiciliu. Crearea rețelei prestatorilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu are loc în cadrul proiectului finanțat de către CRIDC.