Theoretical and Practical Center for Medico-Social Care "Estera", Chisinau

        CTP "Estera" este primul și unicul centru teoretico-practic de prestare a serviciilor medico-sociale de îngrijiri la domiciliu din Moldova. Ceremonia oficială de deschidere a centrului „Estera” a avut loc la 26 iulie 2011, în incinta Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal nr. 4.

       Centrul „Estera” contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vulnerabile, varstnice, a persoanelor cu dizabilităţi, a celor care suferă de boli incurabile care depind de grija altora, prin ameliorarea stării lor fizice şi morale, precum şi prin consolidarea rolului şi a calităţii serviciilor socio-medicale de îngrijire în mediul de acasă şi comunitate.

      Centrul Teoretico-Practic Estera deservește lunar în cadrul centrului şi la domiciliu circa 75  beneficiari de pe întreg teritoriul municipiului Chişinău.
 
         Proiectul „Dezvoltarea Serviciilor de Îngrijiri la Domiciliu în Republica Moldova, anii 2011-2013” este un proiect finanţat de Agenţia Cehă pentru Dezvoltare, prin intermediul CARITAS Republica Cehia şi implementat de Asociaţia Obştească „HOMECARE” în patreneriat public-privat cu Primăria Municipiului Chişinău.